Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Huisvesting  /  Wonen voor senioren  /  Woonzorgcentrum Scheldevelde

Woonzorgcentrum Scheldevelde

Kasteellaan 41
9840 De Pinte
tel. 09 280 72 96

Even voorstellen

Het woonzorgcentrum (WZC) is gelegen in het domein Scheldevelde, een groene zone aan de rand van de gemeente De Pinte. Het WZC ligt op een vijfhonderdtal meter van het dorp en op ongeveer een kilometer van het station. Het woonzorgcentrum is gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer en is voorzien van een parking voor wie met de wagen komt.

Het Woonzorgcentrum Scheldevelde telt 59 woongelegenheden, waarvan 53 individuele woningen en drie studio's voor echtparen. 

Alle woningen beschikken over eigen sanitair (toilet en lavabo) en zijn ingericht met meubilair van het woonzorgcentrum. Debewoners kunnen hun woning zelf aankleden met een eigen klein meubelstuk,persoonlijke decoratie en foto's. 

Het WZCbeschikt over een aantal gemeenschappelijke ruimten waaronder hetrestaurant/cafetaria Te Lande, een leefgroep Hemelrijke op de gesloten afdelingen een leefgroep De Zevenster op de open afdeling. Binnen de leefgroepen is eraangepaste zorg, begeleiding en animatie voor bewoners met dementie of bewonersdie nood hebben aan continue begeleiding.

Een multidisciplinair team staat dag en nacht klaar om kwalitatieve zorg tebieden aan zorgbehoevende ouderen, met eerbied voor de persoonlijke,filosofische of godsdienstige overtuiging van elke bewoner. Dr. PaulMoisse, coördinerend en raadgevend arts, begeleidt het team van personeelsledenin het behartigen van het totale welzijn van de bewoners.

Het WZC beschikt over een eigen keuken waar dagelijks verse maaltijden bereid worden. Aangepaste voeding, zoals dieetvoeding, kan voorzien worden.

Hetontbijt en avondmaal worden opgediend met een broodbuffetwagen waarbij debewoner de keuzemogelijkheid krijgt voor brood, toespijs en drank. Het ontbijtwordt in de woning opgediend. De andere maaltijden worden geserveerd in hetrestaurant Te Lande.

De bewoners kunnen wekelijks vers fruit kopen. Indien men dat wenst kunnende sinaasappelen in de keuken afgegeven worden, zodat men dagelijks versfruitsap op de kamer bezorgd krijgt.

Activiteiten

Deergotherapeut ondersteunt de bewoners in hun dagelijkse activiteiten, motiveert en stimuleert hen tot beweging en deelname aan de activiteiten.

Elke eerste en derde donderdag van de maand is er een kaartnamiddag. Inwoners van de gemeente zijn hierop altijd welkom.

Er worden tal van activiteiten georganiseerd, rekening houdend met de hobby'sen vragen van de bewoners en aangepast aan noden en behoeften van de bewoners.

Er is eenuitgebreide vrijwilligerswerking, waarbij vrijwilligers een handje toestekenbij activiteiten, instaan voor de bediening van bewoners en hun familie aan debar in de cafetaria, bewoners begeleiden tijdens wandelingen en uitstappen,helpen bij de themaversiering, instaan voor vervoer bij uitstappen …

In de huisbibliotheek staanboeken met een groot lettertype ter beschikking van onze bewoners.

Voor wie?

Het WZC staat open voor valide en zorgbehoevende ouderen, voor personen die om gezondheidsredenen en sociale redenen het bijzonder moeilijk hebben om verder thuis te blijven.

Personen die op het moment van aanvraag ten minste een jaar in De Pinte gedomicilieerd zijn  en personen die minstens twintig jaar in de gemeente gewoond hebben, krijgen voorrang tot opname.
Op de tweede plaats komen de kandidaten die voor hun belangrijkste mantelzorg (kinderen, kleinkinderen, broers en zussen, levenspartner) terugvallen op een inwoner van De Pinte. Indien de mantelzorger niet tot deze categorieën behoort kan via sociaal onderzoek toch een inschrijving op de wachtlijst voorgesteld worden aan het bestuur.

Er wordt eveneens rekening gehouden met het zorgprofiel van de kandidaat-bewoners. Binnen deze beperking wordt de chronologische volgorde van de aanvraagdatum gerespecteerd.

Het volstaat een eenvoudige aanvraag en een medisch attest (Katz-schaal) in te dienen om op de wachtlijst te worden geplaatst.
(prijzen vanaf 4 januari 2021)

De dagprijs is afhankelijk van het soort kamer waarop u verblijft.
53,36 euro per dag voor een gewone éénpersoonskamer
59,81 euro per dag voor een ruime eenpersoonskamer
104,86 euro per dag voor een studio (of 52,43 euro per dag per persoon)
In deze dagprijzen is alles inbegrepen (verzorging, incontinentiemateriaal, tV-distributie, maaltijden ...), behalve persoonlijke uitgaven (dokterskosten, opleg medicatie, was persoonlijk linnen, bijdrage ziekenfonds, fruit, telefoon, huur koelkast ...).


Contactinfo

Het Woonzorgcentrum Scheldevelde wordt beheerd door het OCMW van De Pinte.

Contact directie van het WZC:
tel. 09 280 72 95
directie.wzc@ocmwdepinte.be
Voor aanvragen of informatie betreffende opnamemodaliteiten kunt u terecht bij Seppe Catry, thuiszorgverantwoordelijken OCMW De Pinte:
tel. 09 280 93 01