Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Vaccinatiecentrum Nazareth  /  Medewerkers & vrijwilligers vaccinatiecentrum

Medewerkers & vrijwilligers vaccinatiecentrum

Vrijwilligers - medewerkers

Vaccinatiecentrum Nazareth volgt de blauwdruk vaccinatiecentra van de Vlaamse overheid. Het vaccinatiecentrum kent een complexe organisatiestructuur met medewerkers uit diverse organisaties en actief in verschillende statuten. Er zijn werknemers van de penhoudende organisatie of vanuit betrokken instellingen, er zijn zelfstandigen, vrijwilligers, stagiairs en externe organisaties (uit bijv. eventsector) die worden ingeschakeld. 

We stellen onze belangrijkste actoren bij het personeel aan je voor:
Centrumverantwoordelijke zorgt voor de organisatie van het vaccinatiecentrum op vlak van logistiek, personeelsorganisatie niet-medische medewerkers, maar ook voor beheer, bestelling en aanvoer van de beschikbare vaccins. 
Programmamanager is eindverantwoordelijke voor welslagen lokale vaccinatiestrategie & nastreven maximaal haalbare vaccinatiegraad
Populatiemanager bewaakt dagelijkse vordering vaccinatiegraad per doelgroep, stimuleren en analyseren van doelgroepgerichte acties. 
HR-manager staat in voor rekruteren, inplannen en personeelsadministratie medewerkers mét medisch profiel. 
Medisch personeel diverse taken als toezichthoudend medisch verantwoordelijke & medisch expert zorgraad  
 • Arts
 • Apotheker/assistent-apotheker
 • Vaccinator (verpleegkundige, en andere profielen die mogen vaccineren)
 • Vaccinsupplyer (optrekker/verdunner)
 • toezichthoudend medisch verantwoordelijke en medisch expert in de zorgraad  

Vrijwilligers

Het Vaccinatiecentrum Nazareth kent 2 categorieën vrijwilligers. Voor niet-medische taken (onthaal, parkeerwachter, administratie, enz.) en (para)medische medewerkers die betrokken zijn bij het vaccineren zelf.
Op een oproep in januari voor vrijwilligers in De Pinte, Nazareth en Sint-Martens-Latem, reageerden een negenhonderdtal mensen, waarvan ca. 170 medische profielen. Voorlopig gaan we met deze groep aan de slag. Toch nog interesse om te vrijwilligen, meld je vrijblijvend aan hier (iedereen wordt persoonlijk gecontacteerd, dus er kan enige tijd overgaan alvorens je gecontacteerd wordt). 

Meldingsplicht Vrijwilligerswerk

Kan je vrijstelling krijgen van RVA als tijdelijke werkloze, volledig werkloze of bruggepensioneerde?
Ja, tijdelijk- of volledig werklozen en bruggepensioneerden die vrijwilligerswerk verrichten in een vaccinatiecentrum, zijn voor de duur van het bestaan van die centra vrijgesteld van meldingsplicht. Meer info vind je hier

Kan je goedkeuring aanvragen bij de adviserend geneesheer als je een uitkering krijgt van het ziekenfonds? 
Ja, dat kan via dit formulier.

Tip! Vraag tijdig goedkeuring aan, want het duurt vaak enige tijd voor je vraag behandeld wordt. 
Opgelet: er geldt geen algemene vrijstelling op deze plicht voor mensen met een uitkering.

Nieuw in vrijwilligerswerk? Informeer je bij het Vlaams steunpunt Vrijwilligerswerk over specifieke voorwaarden rond bijv. vrijwilligersvergoedingen en verzekering. 

Wat vragen we van onze vrijwilligers? 

Sommige taken zullen niet mogen uitgevoerd worden als de vrijwilliger zich niet kan of wil laten vaccineren. 
Omdat alle activiteiten in deze coronacrisis aan maatregelen onderhevig zijn en de organisatie wendbaar zal moeten omgaan met de planning, willen we het verloop van teveel verschillende vrijwilligers beperken. We vragen dus een sterk engagement voor bereidheid te helpen: 
  • minimaal 54 uur in totaal
  • wekelijks een vaste dag
  • volle week per maand
  • 20 shiften
Op basis van de noodzakelijkheid kunnen deze vrijwilligers vooraf gevaccineerd worden. Voor de anderen zullen andere taken gevonden worden (bijv. parkeerwachter). 
De leeftijdsgrens voor vrijwilligers is 16 jaar. Ook -18jarigen krijgen omkaderende taken die geen vaccinatie vereisen.  
Bij maximale activiteit (4 vaccinatielijnen) zullen per shift 15 niet-medische en 18 (para)medische medewerkers actief zijn.
Info over opleidingen & instructies in voorbereiding.

In maximale bezetting zal het vaccinatiecentrum Nazareth actief zijn:
  • Maart tot juni (of later)
  • Maandag tot en met zaterdag
  • Van 9 uur tot 22 uur 
  • 3 shiften 9- 12 uur /  14- 17 uur / 19- 22 uur (*)
(*) Planning flexibel aanpassen per doelgroep, periode & beschikbare vaccins. vb. doelgroep 65+ enkel overdag, AstraZeneca niet voor 55-plussers. 
De Pinte team9840 belt

Aangemeld als vrijwilliger! En nu? 

Met een (para)medische vorming die toepasselijk is om betrokken te worden bij de vaccinatie zelf?  
Jij wordt vanaf midden februari gecontacteerd door de HR-manager van het ELZ. 
Die zal je via mail verzoeken om te registreren via bookyou.com, waarin online de werkplanning zal georganiseerd worden. 
Met niet-medische vorming om te helpen bij logistiek, catering, parkeerwachter, administratie, enz.)? 
Jij wordt vanaf begin februari gecontacteerd via Silver Tie die je per sms en mail zal verzoeken om te registreren via crewplanner, waarin online de werkplanning zal georganiseerd worden. 
Rijksregisternummer & bankrekeningnummer worden opgevraagd om de overeenkomst en eventuele vergoeding voor te bereiden. 

Toch nog vragen of bemerkingen? 

Vaccinatiecentrum Nazareth
Drapstraat 76
9810 Nazareth
Callcenter tel. 09 396 65 60
info@vaccinatiecentrumnazareth.be
www.vaccinatiecentrumnazareth.be
vaccinatiecentrum aangepast