Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Vrije tijd  /  Jeugd  /  Speelruimte  /  Vakantiestraten

Vakantiestraten

Maak van jouw straat een vakantiestraat

In onze gemeente is het concept 'speelstraten' al even ingeburgerd. De straat wordt dan voor bepaalde periode afgesloten voor alle doorgaand verkeer zodat de kinderen zich zorgeloos kunnen amuseren.
Deze periode is normaal tijdens de zomervakantie beperkt tot 2 weken. Om in deze periode kinderen de kans te geven om buiten te spelen, breiden we de periode waarin de speelstraten georganiseerd worden uit tot de hele zomervakantie en spreken we van vakantiestraten.
Wat is een vakantiestraat?
Een vakantiestraat is een openbare weg, of stukje ervan, die tijdelijk en gedurende bepaalde uren wordt omgetoverd tot een speelparadijs voor alle kinderen uit de buurt. Dit betekent dat de straat voor een bepaalde periode wordt afgesloten voor alle doorgaand verkeer zodat de kinderen zich zorgeloos kunnen amuseren. Enkel bewoners van de straat mogen er stapvoets doorheen rijden. Een vakantiestraat is tijdelijk, want enkel tijdens de zomervakantie kunnen de bewoners van een straat zich kandidaat stellen. Een vakantiestraat kan ook enkel tussen 10 en 19 uur verkeersvrij gemaakt worden.
Om het doorgaand verkeer te weren, krijgen de aanvragers een aantal hekkens. Op de afgesproken tijdstippen mogen deze dan aan de toegangen van de vakantiestraat geplaatst worden. Ze zijn voorzien van een C3 verkeersbord (enkel plaatselijk verkeer) en een onderbord 'speelstraat'.
De inrichting van een vakantiestraat is een bewuste keuze van de bewoners van die straat. Wat er allemaal gebeurt in de straat, is afhankelijk van de creatieve ideeën en de inzet van de bewoners.
De gemeente De Pinte ondersteunt door vakantiestraten mogelijk te maken via een reglement, door het voorzien van de nodige signalisatie en het aanbieden van speelkoffers. Deze kunnen ook aangevraagd worden via de jeugddienst (beperkte termijn).
Voorwaarden:
  • enkel tijdens de zomervakantie (juli en augustus)
  • er is een snelheidsbeperking in de straat van 50 km/h of lager
  • de straat heeft een overheersend woonkarakter
  • er is geen doorgaand verkeer in de straat
U leest er alles over in het reglement.

Aanvragen?

Wie?
Een vakantiestraat kan enkel georganiseerd worden als er minimaal drie peters/meters (speelstraatverantwoordelijken) zich engageren. Zij zijn verantwoordelijk voor de aanvraag, het contact met de bewoners en het plaatsen van de signalisatie.
Periode?
Vakantiestraten worden enkel toegestaan tijdens de zomervakantie 2020 (juli en augustus).
Anders dan bij de speelstraten is de periode waarvoor ze kunnen worden aangevraagd. Het is mogelijk om een aansluitende periode van 2 maanden te vragen. Hou er wel rekening mee dat er telkens iemand verantwoordelijk moet zijn voor het afsluiten en openstellen van de straat.
Een aanvraag moet ten laatste 3 weken voor de aanvang van de vakantiestraat worden ingediend
Hoe?
Een speelstraat aanvragen doe je aan de hand van het aanvraagformulier. Deze aanvraag bevat ook de bewonersenquête. Dit document breng je binnen bij de jeugddienst, Polderbos 20, 9840 De Pinte (t.a.v. Wendy Van Rijsselbergen).
Voor verdere vragen kan je steeds terecht bij de jeugddienst, tel. 09 280 980 51 of via jeugddienst@depinte.be.


 
Jeugddienst
Polderbos 20
9840 De Pinte