Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Vrije tijd  /  Verhuur  /  Uitleendienst

Uitleendienst

Om dedynamische werking van het verenigingsleven te ondersteunen en stimuleren,stelt de gemeente allerlei feestmateriaal materiaal ter beschikking. Hiertoedient een aanvraagformulier ingevuld te worden en ten minste twee weken voor de activiteit toe te komen op de gemeente. Opgelet: heb je dit materiaal nodig bij deorganisatie van een activiteit die voor iedereen toegankelijk is (evenement)dan dien je de aanvragen te doen via de speciale evenementenprocedure: evenementen

Het materiaal van de uitleendienst wordt ter beschikking gesteld van:
 • verenigingen aangesloten bij een gemeentelijke adviesraad en wijkcomités
 • adviesorganen, scholen en instellingen van openbaar nut
 • bedrijven, commerciële organisaties en privépersonen komen niet in aanmerking, tenzij de activiteit plaatsvindt in de gemeentelijke infrastructuur waarbij er desgevallend gebruik gemaakt wordt van een gemeentelijke technicus en/of het schepencollege toelating gegeven heeft. 

Om de werking van de gemeentelijke uitleendienst in goede banen te leiden, werd er een uitleenreglement opgesteld waaraan de verenigingen zich strikt dienen te houden.
Reservatie
Voor de aanvraag van het materiaal dienen de specifieke aanvraagformulierenworden gebruikt. Erkende verenigingen en wijkcomités hebben een apartaanvraagformulier 

Afhalingen levering
Bepaald (klein) materiaal dient door de ontlener zelf afgehaald te worden op dedienst Vrije Tijd in het Ontmoetingscentrum Polderbos, op eigen kosten en metaangepast vervoer. Ander materiaal wordt door de dienst Grondzaken op de doorde aanvrager bepaalde plaats geleverd en afgehaald. De data van levering enafhaling, alsook de plaats moeten gespecificeerd worden op hetaanvraagformulier. Er worden geen leveringen gedaan op vrijdagnamiddag. Deontlener dient de transportkosten (toeslag) te betalen.  
Vergoeding
De verenigingen die aangesloten zijn bij een gemeentelijke adviesraad kunnengratis het materiaal ontlenen. Zij dienen wel telkens de transportkosten tebetalen. Voor alle elektrische en kwetsbare materialen (zie tarieflijst) dienter een huurprijs betaald te worden. Alle andere gebruikers dienen steeds eenhuurprijs te betalen. Zij ontvangen hiervoor een factuur na de gebruiksperiode. 
Beschikbaarmateriaal
Tip: voor meer informatie over een item (bijvoorbeeld aantal, omschrijving, afmetingen ...): plaats de cursor op de tekst van het item. 

TENTOONSTELLINGSMATERIAAL

 • Witte tentoonstellingspanelen

FEESTMATERIAAL

 • Kuipstoelen
 • Klapstoelen
 • Houten klaptafels, 85 stuks( 70 cm B x 120 cm L)
 • Grijze klaptafels, 75 stuks (70 cm B x 120 cm L)
 • Receptietafels, 8 stuks ( 1m H)
 • Bakfrigo op wieltjes, 1 stuk
 • Tent, afm. 3m x 3x, 2 stuks
 • Aankondigingsbordjes, formaat A2, 24 stuks
 • Spreekgestoelte, 1 stuk
 • Vlaggenmasten, wit, +/- 6m, 30 stuks
 • Nadars, 175 stuks
 • Verstelbaar podium, alu voet (afm. 2m x 1m), 35 stuks
 • Vast podium, hout (afm. 2,5m x 1,5m), 24 stuks
 • Vrijwilligersbanner, 1 stuk
 • Fuifkoffer, 2 stuks

KLANKMATERIAAL

 • SET 1, 1 stuk
 • SET 2, 1 stuk

PROJECTIEMATERIAAL

 • Groot projectiescherm (240cm B x 200 cm H), 1 stuk
 • LCD-projector, 1 stuk 

SPORT- EN SPELMATERIAAL

 • Veiligheidsvestjes(kindermaat) fluorescerend, 50 stuks
 • Grote speelkoffer (afmetingen: 90 x 50 x 40)
 • Kleine speelkoffer (afmetingen: 80 x 40 x 40)

DUURZAAMHEID

 • Afvaleiland , 6 stuks
 • Herbruikbare bierbekers(per bak 125), 8 bakken (waarborg te betalen)
 • Herbruikbarefrisdrankbekers (per bak 150), 8 bakken (waarborg te betalen)