Schepencollege

college van burgemeester en schepenenHet dagelijks bestuur van de gemeente is in handen van het college van burgemeester en schepenen. Zo houdt het schepencollege zich onder meer bezig met de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad. Het behartigt zowel opdrachten van gemeentelijk als van algemeen belang.

Op dit ogenblik bestaat het college uit de burgemeester, vijf schepenen, de OCMW-voorzitter en de gemeentesecretaris. De schepenen zijn verkozen door de gemeenteraad (uit hun midden).

Het college van burgemeester en schepenen is een collegiaal orgaan. Dit wil zeggen dat de leden samen verantwoordelijk zijn. Het college neemt dan ook enkel samen beslissingen. Er is wel een taakverdeling, elke schepen volgt dossiers op in bepaalde domeinen.

Er wordt doorgaans op maandag vergaderd. De zittingen zijn niet toegankelijk voor het publiek. De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het college en leidt de zittingen, bijgestaan door de gemeentesecretaris.

Briefwisseling wordt gericht aan:
Het college van burgemeester en schepenen
Koning Albertlaan 1
9840 De Pinte
Hilde Claeys
(Ruimte)
tel. 09 280 80 81 (gemeentehuis)

Bevoegdheden: algemene coördinatie, bevolking, burgerlijke stand, dorps- en wijkversterking, erediensten en politie

Spreekuren: na afspraak
editeer


Mark Van Neste
(Open VLD)

Goudvinkenlaan 6
mark.vanneste@depinte.be
tel. 09 280 80 84 (gemeentehuis)
tel. 09 282 68 80 (thuis)

Bevoegdheden: openbare werken, financiën en begroting, lokale economie en middenstand, gemeentelijk patrimonium, informatica

Spreekuren: na afspraak
editeer


Benedikte Demunck
(N-VA)

Hageland 1
tel. 0497 17 13 60

Bevoegdheden: personeel, onderwijs, buitenschoolse kinderopvang, gezinsbeleid, leefmilieu, duurzaamheid

Spreekuren: na afspraak
editeer


Trudo Dejonghe
(Ruimte)

Keistraat 105
trudo.dejonghe@depinte.be 
tel. 0473 76 38 65
tel. 09 282 93 65 (thuis)

Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, stedenbouw, sport, jeugd

Spreekuren: na afspraak
editeer


Jeanine De Poorter - Maes
(N-VA)
 
Dryhoek 16
jeanine.maes@depinte.be
tel. 09 282 44 00 
 
Bevoegdheden: gelijke kansen, ontwikkelingssamenwerking, landbouw

Spreekuren: na afspraak
editeer


Leen Gryffroy
(N-VA)
tel. 0471 78 17 32

Bevoegdheden: verkeer en mobiliteit, cultuur en erfgoed, informatie en communicatie
 
Spreekuren: na afspraak
editeer


Peter Dick
(Open VLD)
 
Eekbulk 10
Gsm 0473 88 88 96
 
 
 
Bevoegdheden: sociale zaken, welzijn, seniorenbeleid, huisvesting, OCMW-voorzitter

Spreekuren: na afspraak


 
editeer