Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke planning  /  RUP Zevergem Scheldedorp

RUP Zevergem Scheldedorp

Publieke inspraakronde RUP Zevergem Scheldedorp afgerond


Het lokaal bestuur De Pinte organiseerde over de start- en procesnota voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 'Zevergem Scheldedorp' een eerste publieke raadpleging en adviesronde van 15 september tot en met 13 november 2020. 
Bedanktvoor jullie reacties aangaande de start- en procesnota! Alle reacties en opmerkingen zullen worden geëvalueerd binnen de opmaak van de zogenaamde 'scopingsnota'. Deze nota zal met andere woorden aangeven op welke manier er omgegaan is met de reacties. De scopingsnota zal na goedkeuring eveneens te raadplegen zijn op deze webpagina. 

Tijdens deze publieke inspraakronde werd er een infomarkt gehouden op woensdag 23 september 2020, doorlopend van 19 tot 21 uur in de Vrije Basisschool Zevergem (Dorp 32). Op basis van verschillende infopanelen zal je op eigen tempo kennis kunnen nemen van deze documenten. Bezoekers kregen er ook de gelegenheid om feedback te formuleren.

Simultaan was er hier een (online-)presentatie beschikbaar én op de facebookpagina van de gemeente.
Klik hier voor de presentatie

De start- en procesnota konden, na afspraak, ook fysiek worden geraadpleegd van 15 september tot en met 13 november 2020 bij de dienst Bouwen in het gemeentehuis, Koning Albertlaan 1, 9840 De Pinte.