Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Ruimtelijke planning  /  RUP Centrumbocht

RUP Centrumbocht

Het ontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrumbocht werd op de gemeenteraad van 27 november 2017 voorlopig vastgesteld en op de gemeenteraad van 25 juni 2018 definitief vastgesteld. Vervolgens werd de goedkeuring van het RUP op 23 augustus 2018 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Veertien dagen na deze publicatie is het RUP definitief van kracht en zijn met andere woorden het grafisch bestemmingsplan en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften verplicht na te leven.
Het plan strekt zich uit over het centrum van De Pinte (Baron de Gieylaan, Pintestraat, Polderdreef, Groenstraat en stationsbuurt) en heeft als doel:
  • een aantal projectzones te definiëren voor kwalitatieve woonontwikkeling
  • sociale woningen voorzien voor de toekomst in deze projectzones
  • esthetisch en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen en zichten te beschermen
  • groene gebieden en trage wegen te voorzien
  • voorschriften van de woongebieden te actualiseren en te vereenvoudigen 
Het definitieve RUP Centrumbocht kan je hierna downloaden: 
rup_kaart