Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Traject Stationsomgeving

Traject Stationsomgeving

Het Lokaal bestuur De Pinte heeft aandacht voor de mobiliteit in de gemeente.
Daarom willen we ons mobiliteitsbeleid zo goed mogelijk toetsen aan de noden en wensen van onze inwoners en bezoekers.
Het bestuur organiseert daarom in samenwerking met studiebureau Traject, een inspraak- en participatiemoment over de verkeersafwikkeling in de stationsbuurt. 
Als voorbereiding op deze vergadering, peilen we alvast graag naar  jouw ervaringen in de straten rondom
het station van De Pinte. Dit aan de hand van een korte bevraging met zeven vragen. 
Het Lokaal Bestuur De Pinte heeft aandacht voor de mobiliteit in de gemeente. De komende maanden zal onderzocht worden hoe de stationsbuurt verkeersveiliger kan gemaakt worden voor fietsers, voetgangers en auto's.
De stationsbuurt is een belangrijk mobiliteitsknooppunt voor verschillende weggebruikers. Daardoor is het tijdens de spitsmomenten zeer druk, wanneer auto's, voetgangers en fietsers er samenkomen. Heel concreet gaat het over:
  • de Stationsstraat
  • de Koning Albertlaan
  • de Koning Leopoldlaan
  • de Julien Anthierenslaan
  • de Baron de Gieylaan tussen het kerkplein en de rotonde van de Post
  • de rotonde van de Post en de verbinding met de school in de Kasteellaan
Om het mobiliteitsbeleid zo goed mogelijk te toetsen aan de noden en wensen van onze inwoners en bezoekers horen we graag jouw mening.
Dat gebeurde in twee stappen:
  1. via een online bevraging die liep tot en met 9 juni 2021. 
  2. via een inspraak- en participatiemoment dat doorging op 14 juni 2021, van 20 tot 22 uur
    in de Vrije Basisschool (VBS) De Pinte. 

Op die bijeenkomst werden de resultaten van de bevraging gepresenteerd en verder bediscussieerd.

foto-schoolgaande-jeugd-fnbx21

stationsomgeving-foto-2---bewerkt-RJVTU2