Recreatie en events

 
 
 
Huidige maatregelen
Covid Event Risk Model  
Speelterreinen De Pinte
 
 
 
 

 
 

Huidige maatregelen


De zes gouden regels blijven van kracht, namelijk:
 • het respecteren van de hygiëneregels;
 • activiteiten bij voorkeur in de buitenlucht uitoefenen;
 • aandacht hebben voor kwetsbare personen;
 • afstand houden (1,5 meter);
 • nauwe contacten beperken;
 • de regels inzake bijeenkomsten respecteren.
Bij evenementen die niet door professionelen worden georganiseerd, mogen nooit meer dan tien personen tegelijkertijd op dezelfde plaats aanwezig zijn (kinderen niet inbegrepen). Voor evenementen die door professionelen worden georganiseerd, zullen daarentegen geen beperkingen gelden voor het aantal genodigden, zo lang de horecaregels en de protocollen in acht worden genomen. Voor het aantal personen per tafel blijft de limiet van tien gelden. Dansen is in dit stadium nog steeds niet toegestaan.
 
Voor evenementen met publiek blijven de bestaande regels van toepassing tot de protocollen zijn aangepast. 
 

Volgende activiteiten mogen op dit moment nog niet hervatten:
 • activiteiten gelinkt aan het nachtleven, zoals nachtclubs
 • massa-evenementen

 
Zijn culturele voorstellingen met publiek toegelaten?
Voorstellingen die op regelmatige basis georganiseerd worden in permanente infrastructuren zoals theaters, bioscopen, cultuurcentra kunnen worden georganiseerd volgens het geldende protocol.
 
Voor éénmalige voorstellingen op de openbare weg, is de voorafgaande toelating van de bevoegde gemeentelijke overheid vereist. Alvorens de aanvraag in te dienen, vult de organisator de online toepassing Covid Event Risk Model (CERM) (www.covideventriskmodel.be) in en voegt het volledige verkregen certificaat toe aan het aanvraagdossier voor de bevoegde gemeentelijke overheid.
 
Voor al deze evenementen geldt momenteel een capaciteitslimiet van:
 • 200 personen binnen 
 • 400 personen buiten 
Voorstellingen mogen niet plaatsvinden tussen één uur ’s nachts en zes uur ’s morgens.
 
Evenementen en sportcompetitie
Dezelfde maximumaantallen zoals hierboven zijn van toepassing bij evenementen en sportcompetitie (zittend publiek). 

Sportactiviteiten in een georganiseerd verband (namelijk door een club of een vereniging) kunnen plaatsvinden maximum met 50 personen en steeds in de aanwezigheid van een meerderjarige trainer, begeleider of een toezichter.
 

Covid Event Risk Model

Sinds 1 juli 2020 kunnen private en publieke organisatoren hun events gratis testen op mogelijke COVID-19-veiligheidsrisico’s. Een online toepassing (Covid Event Risk Model) is hiertoe beschikbaar gesteld (www.covideventriskmodel.be), deze dient als referentie voor de lokale overheden bij het verlenen van vergunningen voor evenementen. 

In welke gevallen moet de Covid Event Risk Model gebruikt worden?
Deze toepassing moet gebruikt worden voor:
 • alle evenementen, voorstellingen, sportwedstrijden op de openbare weg;
 • betogingen;
 • sportcompetities
  • met meer dan 200 deelnemers;
  • of op de openbare weg.
Het is de taak van de organisator om alle gegevens in de toepassing in te vullen en de resultaten (in de vorm van een certificaat) aan de gemeentelijke overheid te bezorgen. Het resultaat van de CERM is indicatief, het helpt de organisator om extra gepaste maatregelen te identificeren om te waken over de
veiligheid van de bezoekers. Het helpt de gemeentelijke overheid met het nemen van de toelatingsbeslissing.
In alle andere gevallen is het aanbevolen aan de organisator om de CERM tool te gebruiken om de gepaste maatregelen te identificeren, het gebruik is evenwel niet verplicht.
 

Speelterreinen De Pinte

Het skateterrein en de omnisportterreinen aan Moerkensheide en in het Wijngaardeke werden terug opengesteld
Hiervoor gelden een aantal strikte maatregelen:
❗️Maximum twaalf personen zijn toegelaten.
🚶 Hou 1,5 meter afstand.
🏀Breng je eigen sportmateriaal mee. Wissel geen materiaal uit.
😎 Amuseer je, maar gebruik steeds je gezond verstand!
👮 De politie zal regelmatig controles uitvoeren.
👏 Was je handen als je thuiskomt. 
Een mondmasker dragen is verplicht voor iedereen ouder dan twaalf jaar (vanaf 1 augustus 2020).
  
De speelpleinen in de gemeente zijn terug open sinds woensdag 27 mei 2020 (rekening houdend met de nodige veiligheidsmaatregelen).