Politiezone Schelde-Leie

Hoofdcommissariaat Politiezone Schelde-Leie
hoofdcommissariaatFlorastraat 19
9840 De Pinte
tel. 09 321 76 60
fax 09 321 76 95
e-mail: pz.scheldeleie@police.belgium.eu
www.scheldeleie.be
 
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 tot 20 uur
Op zaterdag van 10 tot 18 uur

Waarvoor kan u er terecht?
In het hoofdcommissariaat vindt u - naast de directie en de administratieve diensten - de interventiedienst, de lokale recherche, de verkeerscel, de sociale cel en de diefstalpreventiedienst. In het hoofdcommissariaat kunt u  terecht voor informatie, klacht of aangifte. Buiten de openingsuren kan u in geval van nood rechtstreeks in contact komen met de noodcentrale 101 via de aan de ingang bevestigde parlofoon.

Commissariaat De Pinte
wijkcommissariaatKoning Albertlaan 1
9840 De Pinte
tel. 09 280 80 40
fax 09 281 04 55
e-mail: pz.scheldeleie.wijk.depinte@police.belgium.eu

Openingsuren:
Elke woensdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag van 8.30 tot 12 uur.
Op maandagavond van 17.30 tot 19.30 uur (niet tijdens de maanden juli en augustus).
Enkel volgens afspraak op andere momenten.

Waarvoor kunt u er terecht?
 
• Woonstvaststellingen
• Aanvragen fietsregistratie (online fietsregistratie)
• Aanvragen woningtoezicht
• Aangifte verlies identiteitskaart of rijbewijs
• Kleine misdrijven (bijvoorbeeld fietsdiefstal, vandalisme …)
• Gevonden dieren
• Gevonden voorwerpen

Verder staan de wijkinspecteurs in voor een waaier aan opdrachten zoals:
 
• Tussenkomen in burenconflicten en trachten samen oplossingen te vinden.
• Nuttige inlichtingen verzamelen in de wijk door zichtbaar aanwezig te zijn.
• Aanhoren van klachten en vragen van de wijkbewoners en eventueel doorverwijzen naar de juiste kanalen.
• Huisbezoek brengen aan nieuwe inwoners om hun officiële inschrijving te regelen.
• Woningtoezicht, aangevraagd door inwoners die op vakantie gaan of hun woonst voor langere tijd onbewoond achterlaten (bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname).
• Toezien op foutief of gevaarlijk parkeren aan de scholen.
• Opdrachten van het parket behandelen. De meeste opdrachten omvatten het verhoor van overtreders.
• De gemeente adviseren rond de organisatie van sportwedstrijden, festiviteiten, wegenwerken en omleidingen.
• Slachtoffers (voornamelijk van inbraak) bezoeken om een stand van zaken te geven van het onderzoek en hun gemoedstoestand na te gaan.