Verkiezingen

 
 
Verkiezingen op 26 mei 2019
 
De gelijktijdige verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de deelstaatparlementen vinden plaats op zondag 26 mei 2019.
 
Voor meer informatie kan u terecht op de website van de federale overheid. 
Politiebesluit waarnemend gouverneur Oost-Vlaanderen
De waarnemend gouverneur nam een politiebesluit om te zorgen voor een rustig verloop van de verkiezingscampagnes.
 
 
Inzage kiezerslijst
Het college van burgemeester en schepenen maakt ingevolge artikel 16 van het Kieswetboek bekend dat iedereen zich vanaf 4 maart 2019 tot 14 mei 2019 van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12 uur kan wenden tot de dienst Burgerzaken (ingang Baron de Gieylaan) om na te gaan of hijzelf of iemand anders op de lijst staat, en of de vermelding op de lijst correct is.
U vindt het bericht hier.