e-loket

Via deze website vindt u heel wat nuttige informatie, documenten en formulieren, maar u kunt ook 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 een beroep doen op de diensten van een elektronisch loket. Een heel aantal documenten van de dienst Burgerzaken kunt u aanvragen via uw elektronische identiteitskaart of een token. Om het u nog gemakkelijker te maken kunt u gebruik maken van onze handleiding.

 

Welke documenten kunt u via het e-loket aanvragen?

  

 

Na de verzending van de aanvraag ontvangt u automatisch een bevestiging. Geen bevestiging ontvangen? Controleer of u de aanvraagprocedure volledig afgerond hebt. Neem contact op met de dienst Burgerzaken, tel. 09 280 80 60, e-mail: burgerzaken@depinte.be.

 

Aanmelden via uw elektronische identiteitskaart 

 
U kunt de elektronische identiteitskaart gebruiken als identificatiemiddel als u over een kaartlezer beschikt. Om u aan te melden, dient u ook uw PIN-code in te geven.
 
Hebt u drie maal een foute PIN-code ingegeven, of bent u uw PIN-code vergeten?
U kunt onmiddellijk een nieuwe PIN-code aanvragen en activeren bij de dienst Burgerzaken indien u uw PUK-code meebrengt.

PIN-code en PUK-code kwijt?
Gratis nieuwe codes aanvragen 
U dient enkele dagen na de aanvraag naar het gemeentehuis (dienst Burgerzaken) te komen om de nieuwe codes te activeren. U kunt ook nog altijd codes aanvragen bij de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis.
 
  

Aanmelden via een token

 
Om een federaal token aan te vragen kunt u terecht bij Service Desk Digitale Transformatie via het online contactformulier.

Meer info over het aanvragen van een federaal token (website van de Vlaamse overheid)


Elektronische of papieren documenten?

 
Na het invullen van uw gegevens kiest u om uw document op papier of elektronisch te ontvangen. Bij uw keuze voor een digitaal document ontvangt u - na de verwerking van uw vraag door de dienst Burgerzaken - een e-mail met de link naar het gevraagde digitale attest of document. Zo kunt u het document downloaden (in pdf-formaat).
 
Deze digitale documenten bevatten een digitale handtekening. Opgelet: een dergelijk digitaal document heeft enkel waarde als elektronisch document. U dient het om deze reden elektronisch door te sturen aan de begunstigde, zodat deze de digitale handtekening kan verifiëren. Wanneer een digitaal document afgedrukt wordt, verliest dit document zijn juridische waarde. 
 
 

Uw persoonlijke gegevens

 
Overeenkomstig de Europese privacywet - de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' - die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, hebt u het recht om uw gegevens te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren en te verwijderen.
 
 

Opvolgen van uw aanvragen

 

Hebt u vragen over het e-loket?

 
Neem contact op met de dienst Burgerzaken, Koning Albertlaan 1, De Pinte, tel. 09 280 80 60, e-mail: burgerzaken@depinte.be.