Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen

Reglementen

 

Reglement klachtenbehandeling     Datum vaststelling: 25 mei 2020
Datum bekendmaking: 4 juni 2020
  -   337 KB   -   56 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement klachtenbehandeling     Datum vaststelling: 25 mei 2020
Datum bekendmaking: 4 juni 2020
  -   344 KB   -   44 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement middenstandsbon     Datum vaststelling: 25 november 2019
Datum bekendmaking: 27 november 2019
  -   133 KB   -   174 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement naar aanleiding van dringende maatregelen ten gevolge van de Coronacrisis     Datum vaststelling: 30 juni 2020
Datum bekendmaking: 10 juli 2020
  -   254 KB   -   42 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement nieuwjaarsactie 2021     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   303 KB   -   12 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement nominatieve subsidies     Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 27 december 2018
  -   151 KB   -   319 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement Nominatieve subsidies 2019   -   166 KB   -   109 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement Nominatieve subsidies 2019 - wijziging   -   224 KB   -   79 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwerfvuil     Datum vaststelling: 31 augustus 2020
Datum bekendmaking: 10 september 2020
  -   358 KB   -   5 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement op het gebruik van een verplaatsbare vaste camera op een niet-besloten plaats (openbaar domein) inzake sluikstorten en zwerfvuil     Datum vaststelling: 27 januari 2020
Datum bekendmaking: 31 januari 2020
  -   333 KB   -   66 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement Pintefeest     Goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 mei 2014   -   58 KB   -   552 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement poetsdienst     Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 5 september 2019
  -   962 KB   -   129 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement projectsubsidie
Subsidiereglement ter ondersteuning van bijzondere socio-culturele evenementen.
GR 27 november 2017
  -   129 KB   -   1122 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement seniorenrestaurant WZC Scheldevelde     Datum vaststelling: 25 maart 2019
Datum bekendmaking: 1 april 2019
  -   377 KB   -   147 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement Speelstraten     Datum vaststelling: 29 maart 2021 Datum publicatie: 2 april 2021   -   369 KB   -   8 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement tienerwerking 2020-2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   254 KB   -   73 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement toekennen mantelzorgpremie     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   255 KB   -   143 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement toekennen sociaal-pedagogische toelage     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   243 KB   -   69 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement toekennen van een palliatieve premie voor thuispatiënten     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   228 KB   -   69 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement uitlenen stappentellers   -   303 KB   -   161 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement van Orde van het Bijzonder Onderhandelings- en Hoog Overlegcomité     Datum vaststelling: 29 april 2019
Datum bekendmaking: 24 juli 2020
  -   500 KB   -   34 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement virtuele wensfoto (selfie)     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   217 KB   -   2 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement voor het aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter op de openbare ruimte     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   285 KB   -   65 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement voor het bekomen van een gemeentelijke bijdrage bij het gescheiden aansluiten van RWA-DWA op het openbaar rioleringsstelsel door privé-eigenaars     Datum vaststelling: 4 november 2002
Datum bekendmaking: 27 juli 2020
  -   137 KB   -   35 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement voor het gebruik van de infrastructuur van het lokaal bestuur - aanpassing     Datum vaststelling: 30 juni 2020
Datum bekendmaking: 10 juli 2020
  -   1.479 KB   -   40 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement wegverkeer - Wijziging voorrangsregeling Stationsstraat     Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 18 januari 2019
  -   75 KB   -   116 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement wijkfeestsubsidies   -   69 KB   -   1107 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributie begraafplaatsen     Datum vaststelling: 10 december 2015
Datum bekendmaking: 22 december 2015
  -   132 KB   -   1158 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributie kiezerslijsten 26-5-2019   -   101 KB   -   94 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributie uitleendienst     Datum vaststelling: 30 mei 2005   -   98 KB   -   1363 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement bib     Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 5 september 2019
  -   266 KB   -   143 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement gemeentelijke basisschool     Datum vaststelling: 30 juni 2020
Datum bekendmaking: 10 juli 2020
  -   227 KB   -   42 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement infrastructuur lokaal bestuur     Datum vaststelling: 16 december 2019
Bekendmaking: 23 december 2019
  -   574 KB   -   139 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op de afgifte van asbestkits     Datum vaststelling: 27 januari 2020
Datum bekendmaking: 31 januari 2020
  -   172 KB   -   76 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 18 december 2019
  -   323 KB   -   94 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op het afleveren van omgevingsvergunningen, meldingen en andere vergunningen ivm stedenbouw en milieu en stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   288 KB   -   85 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op het gebruik van het gemeentelijk recyclagepark     Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 5 september 2019
  -   183 KB   -   117 x aangevraagd
DELETE DETAILS