Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen

Reglementen

 

Glas- en alcoholverbod Kluiffuif 2017-10-14     Datum vaststelling: 2017-09-29
Datum bekendmaking: 2017-10-10
  -   88 KB   -   81 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Handelshuur De Pastorie Zevergem - Vrijstellen van huur naar aanleiding van de verplichte sluiting door corona-maatregelen     Datum vaststelling: 31 augustus 2020
Datum bekendmaking: 10 september 2020
  -   172 KB   -   3 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Hemelwater - stedenbouwkundige verordening
Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake de afkoppeling van hemelwater afkomstig van woningen, constructies of verhardingen
Goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 augustus 2015
Online gezet op 9 december 2015
  -   20 KB   -   918 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Herbruikbare bekers - uitleenreglement
Datum vaststelling: 3 december 2012
Datum bekendmaking: 14 januari 2013
  -   94 KB   -   287 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Herbruikbare luiers - subsidiereglement   -   152 KB   -   387 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement Beheersorgaan bibliotheek 2019-08-26
Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 2 maart 2020
  -   87 KB   -   70 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement BeSoC     Huishoudelijk reglement BeSoC    -   57 KB   -   1764 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement deontologische commissie     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 17 december 2019
  -   250 KB   -   66 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement gecoro     Datum vaststelling: 25 november 2019
Datum bekendmaking: 10 december 2019
  -   342 KB   -   61 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement gemeenteraad     Datum vaststelling: 25 februari 2019
Datum bekendmaking: 12 maart 2019
  -   217 KB   -   248 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement GROS     Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking    -   39 KB   -   1698 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement lokaal opvanginitiatief     Datum vaststelling: 24 juni 2019
Datum bekendmaking: 27 juni 2019
  -   472 KB   -   95 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement MINA-raad

Versie 2011

  -   27 KB   -   1214 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement OCMW-raad     Datum vaststelling: 25 februari 2019
Datum bekendmaking: 12 maart 2019
  -   202 KB   -   107 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement organisator gezins- en groepsopvang     Datum vaststelling: 24 juni 2019
Datum bekendmaking: 1 juli 2019
  -   1.924 KB   -   124 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Inbraakpreventie - subsidiereglement     Reglement betreffende de premie voor het beveiligen van een particuliere woning tegen inbraak   -   125 KB   -   1122 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Internationale solidariteit - subsidiereglement   -   197 KB   -   448 x aangevraagd
DELETE DETAILS
IOR 20170429     Datum vaststelling: 5 april 2017
Datum bekendmaking: 6 april 2017
  -   95 KB   -   195 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Jeugdraad - afsprakennota     Afsprakennota goedgekeurd door de gemeenteraad van 28/04/2014   -   77 KB   -   262 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Jeugdraad - huishoudelijk reglement     Huishoudelijk reglement goedgekeurd door de gemeenteraad van 28/04/2014   -   72 KB   -   384 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Kasteelpark Viteux - reglement toegankelijkheid en gebruik     Politieverordening goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 oktober 2009   -   64 KB   -   610 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Keistraat - snelheidsremmende maatregelen     Datum vaststelling: 11 februari 2020
Datum bekendmaking: 17 februari 2020
  -   138 KB   -   75 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Kiesreglement kindergemeenteraad   -   195 KB   -   396 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Laadwagen - reglement     Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen/bestelwagen - versie 2013   -   51 KB   -   361 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Land- en tuinbouw subsidiesreglement   -   443 KB   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Lokaal toewijzingsreglement     Datum vaststelling: 19 november 2018
Datum bekendmaking: 1 maart 2019
  -   449 KB   -   80 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Mantelzorgpremie - reglement     Datum vaststelling: 2018-05-28
Datum bekendmaking: 2018-05-30
  -   126 KB   -   335 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel gemeente - vaststellen     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   10.891 KB   -   2 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW - goedkeuren     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   10.900 KB   -   1 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW - vaststellen     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   10.892 KB   -   1 x aangevraagd
DELETE DETAILS
MINA-raad - afsprakennota     Afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de MINA-raad    -   53 KB   -   913 x aangevraagd
DELETE DETAILS
MINA-raad - huishoudelijk reglement     Huishoudelijk reglement van 2003-12-11    -   113 KB   -   41 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Nemen van stimulerende maatregelen voor het aansluiten op gescheiden rioleringsstelsel     Goedgekeurd door de gemeenteraad op 4 november 2002
  -   91 KB   -   79 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Nominatieve subsidies 2019 - reglement     Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 5 september 2019
  -   225 KB   -   103 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Nominatieve subsidies 2020 - versie RMW 20200629     Datum vaststelling: 30 juni 2020
Datum bekendmaking: 10 juli 2020
  -   240 KB   -   41 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Nominatieve subsidies zoals opgenomen in het éénjarig meerjarenplan 2019 - bijlage     Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 27 december 2018
  -   56 KB   -   135 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Omgevingsvergunning - belastingreglement     Datum vaststelling: 27 november 2017
Datum bekendmaking: 22 december 2017
  -   108 KB   -   291 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Onderzoek naar de werkelijke verblijfplaats van personen op het grondgebied - reglement     Datum vaststelling: 2018-05-28
Datum bekendmaking: 2018-12-07
  -   79 KB   -   94 x aangevraagd
DELETE DETAILS