Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen

Reglementen

 

Deontologische code     Datum vaststelling: 26 november 2007
  -   170 KB   -   182 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Deontologische code voor gemeentemandatarissen     Online gezet op 2019-06-27   -   446 KB   -   118 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Deontologische code voor OCMW-mandatarissen     Online gezet op 2019-06-27   -   444 KB   -   83 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Dienstreglement bib     Datum vaststelling: 25 mei 2020
Datum bekendmaking: 4 juni 2020
  -   684 KB   -   59 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Dienstreglement bib     Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 5 september 2019
  -   427 KB   -   163 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Digitaal vergaderen door de gemeenteraadscommissies in de strijd tegen het Corona-virus (Covid-19)     Datum vaststelling: 8 mei 2020
Datum bekendmaking: 15 mei 2020
  -   149 KB   -   73 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Digitaal vergaderen door het college van burgemeester en schepenen en het vast bureau op 7 augustus 2020     Datum vaststelling: 6 augustus 2020
Datum bekendmaking: 6 augustus 2020
  -   124 KB   -   28 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Eenjarig Meerjarenplan 2019 - lijst met gedelegeerde opdrachten voor werken, leveringen en diensten     Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 27 december 2018
  -   100 KB   -   123 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Eenjarig meerjarenplan 2019 - opdrachten voor werken, leveringen en diensten nominatief delegeren aan college     Datum vaststelling: 17 december 2018
Datum bekendmaking: 27 december 2018
  -   157 KB   -   137 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Eeuwfeestlaan - parkeerverbod kant Polderdreef     Datum vaststelling: 11 februari 2020
Datum bekendmaking: 17 februari 2020
  -   137 KB   -   73 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Fietsstraat Oude Gentweg ea - aanvullend reglement
Datum vaststelling: 24 augustus 2019
Datum bekendmaking: 2 september 2019
  -   157 KB   -   74 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Fiscale en niet-fiscale vorderingen - retributiereglement     Datum vaststelling: 21 december 2017
Datum bekendmaking: 22 december 2017
  -   118 KB   -   327 x aangevraagd
DELETE DETAILS
GAS-reglement     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   3.182 KB   -   347 x aangevraagd
DELETE DETAILS
GBS - Retributriereglement
Datum vaststelling: 31 augustus 2015
Datum bekendmaking: 20 oktober 2015
  -   96 KB   -   177 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gebruikersovereenkomst Moerkensheide - Ocassioneel     Versie november 2019   -   115 KB   -   92 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gecoro - huishoudelijk reglement     14 maart 2002   -   765 KB   -   605 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gedragscode personeel     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 17 december 2019
  -   572 KB   -   67 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Geluidsnormen voor muziekevenementen     Presentatie infoavond over geluidsnormen voor muziekevenementen vanaf 1 januari 2013   -   2.070 KB   -   1042 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentebelasting op het bouwen en herbouwen van gebouwen
Datum vaststelling: 26 september 2016
Datum bekendmaking: 16 november 2016
  -   213 KB   -   394 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijk reglement voor het verlenen van extra subsidies aan GRIS-verenigingen i.h.k.v. Covid-19 ondersteuningsmaatregelen     Datum vaststelling: 29 maart 2021 Datum bekendmaking: 2 april 2021   -   180 KB   -   6 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijk reglement voor het verlenen van extra werkings- en nominatieve subsidies aan vrijetijdsverenigingen in het kader van Covid-19 ondersteuningsmaatregelen     Datum vaststelling: 30 november 2020
Datum bekendmaking: 8 december 2020
  -   268 KB   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijk subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten - goedkeuring     Datum vaststelling: 28 september 2020
Datum bekendmaking: 8 oktober 2020
  -   759 KB   -   20 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijk subsidiereglement voor land- en tuinbouwers voor het inzaaien van groenbedekkers en bloemenranden - goedkeuring     Datum vaststelling: 28 september 2020
Datum bekendmaking: 8 oktober 2020
  -   351 KB   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijk subsidiereglement voor projecten in het kader van ‘Relance COVID-19 Vrijetijdssector’     Datum vaststelling: 30 november 2020
Datum bekendmaking: 7 december 2020
  -   190 KB   -   42 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijk subsidiereglement voor vrijetijdsverenigingen die als gevolg van de crisis COVID-19 noodlijdend zijn     Datum vaststelling: 30 november 2020
Datum bekendmaking: 7 december 2020
  -   190 KB   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke basisschool - arbeidsreglement     Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 6 september 2019
  -   3.354 KB   -   139 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke basisschool - arbeidsreglement     Datum vaststelling: 30 januari 2017
Datum bekendmaking: 31 augustus 2017
  -   690 KB   -   121 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke basisschool - schoolraad - verkiezingsreglement voor de geleding van het personeel in de schoolraad     Datum vaststelling: 25 januari 2021
Datum bekendmaking: 28 januari 2021
  -   329 KB   -   2 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke basisschool - schoolraad - verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van de ouders in de schoolraad     Datum vaststelling: 25 januari 2021
Datum bekendmaking: 1 februari 2021
  -   480 KB   -   2 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke basisschool - schoolreglement     Datum vaststelling: 31 augustus 2020
Datum bekendmaking: 10 september 2020
  -   1.070 KB   -   3 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - aanslagjaren 2020 tot en met 2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 7 januari 2020
  -   168 KB   -   610 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke voorschriften

  -   240 KB   -   6445 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gezinsraad - Huishoudelijke reglement   -   220 KB   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
GFT     Retributiereglement op de verkoop van stickers GFT-project en vaststelling waarborg GFT-containers (gemeenteraadszitting 11 oktober 2010)   -   59 KB   -   801 x aangevraagd
DELETE DETAILS