Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen

Reglementen

 

Retributie begraafplaatsen     Datum vaststelling: 10 december 2015
Datum bekendmaking: 22 december 2015
  -   132 KB   -   1158 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belasting kermisinrichtingen     Datum vaststelling: 15 december 2014
Datum bekendmaking: 10 februari 2015
  -   58 KB   -   942 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belasting begraafplaatsen     Datum vaststelling: 16 december 2013
  -   72 KB   -   1063 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Herbruikbare luiers - subsidiereglement   -   152 KB   -   387 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Richtlijnen digitale infoborden   -   92 KB   -   633 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Laadwagen - reglement     Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke laadwagen/bestelwagen - versie 2013   -   51 KB   -   361 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Sport - erkenningsbesluit Sportraad     Gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren Vrije Tijd - erkenning en vaststellen statuten en samenstelling - gemeenteraad 2013-06-17   -   81 KB   -   316 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Sportverenigingen - erkenningsreglement     De gemeentelijke sportraad stelde dat het verlagen van de drempel van 50 actieve leden woonachtig in de gemeente naar 25 (in artikel 1 punt 3) er toe zal leiden dat ook goed werkende grotere sportverenigingen in aanmerking zullen komen voor erkenning.
De gemeenteraad ging op 13 mei 2013 unaniem akkoord met deze aanpassing van het erkenningsreglement voor sportverenigingen.
  -   101 KB   -   204 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Speelplein Amigos - retributiereglement
Datum vaststelling: 17 november 2014
Datum bekendmaking: 03 februari 2015

  -   90 KB   -   598 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gecoro - huishoudelijk reglement     14 maart 2002   -   765 KB   -   605 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Seniorenraad - huishoudelijk reglement   -   120 KB   -   430 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Geluidsnormen voor muziekevenementen     Presentatie infoavond over geluidsnormen voor muziekevenementen vanaf 1 januari 2013   -   2.070 KB   -   1042 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke voorschriften

  -   240 KB   -   6423 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Sportdienst - Sportkampen en sportacademie     Reglement sportdienst De Pinte   -   119 KB   -   671 x aangevraagd
DELETE DETAILS
GFT     Retributiereglement op de verkoop van stickers GFT-project en vaststelling waarborg GFT-containers (gemeenteraadszitting 11 oktober 2010)   -   59 KB   -   801 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Inbraakpreventie - subsidiereglement     Reglement betreffende de premie voor het beveiligen van een particuliere woning tegen inbraak   -   125 KB   -   1122 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belasting tijdelijke privatisering
Datum vaststelling: 16 december 2013
  -   92 KB   -   1664 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Kasteelpark Viteux - reglement toegankelijkheid en gebruik     Politieverordening goedgekeurd door de gemeenteraad op 19 oktober 2009   -   64 KB   -   610 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aansluiting riolering - besluit gemeenteraad     Datum vaststelling: 9 maart 2009   -   13 KB   -   2150 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Collectieve aanpak individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's)     Datum vaststelling: 9 maart 2009   -   14 KB   -   1280 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributie uitleendienst     Datum vaststelling: 30 mei 2005   -   98 KB   -   1363 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Aanvullende belasting op de personenbelasting
Datum vaststelling: 18 december 2013

  -   75 KB   -   1816 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Artotheek - uitleenreglement     Datum vaststelling: 07 april 2008   -   96 KB   -   1381 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement wijkfeestsubsidies   -   69 KB   -   1107 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement MINA-raad

Versie 2011

  -   27 KB   -   1214 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement GROS     Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking    -   39 KB   -   1698 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Afsprakennota GROS     Afsprakennota Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking - gemeente    -   35 KB   -   2445 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Subsidiereglement socioculturele verenigingen     Gemeenteraad 10 december 2015
  -   134 KB   -   971 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement projectsubsidie
Subsidiereglement ter ondersteuning van bijzondere socio-culturele evenementen.
GR 27 november 2017
  -   129 KB   -   1120 x aangevraagd
DELETE DETAILS
MINA-raad - huishoudelijk reglement     Huishoudelijk reglement van 2003-12-11    -   113 KB   -   41 x aangevraagd
DELETE DETAILS
MINA-raad - afsprakennota     Afsprakennota tussen het gemeentebestuur en de MINA-raad    -   53 KB   -   913 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Cultuurraad - huishoudelijk reglement     Huishoudelijk reglement Cultuurraad    -   143 KB   -   1037 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement BeSoC     Huishoudelijk reglement BeSoC    -   57 KB   -   1764 x aangevraagd
DELETE DETAILS