Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen

Reglementen

 

Reglement toekennen van een palliatieve premie voor thuispatiënten     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   228 KB   -   69 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement toekennen mantelzorgpremie     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   255 KB   -   142 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement tienerwerking 2020-2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   254 KB   -   73 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement voor het ontlenen van materiaal     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   422 KB   -   73 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Subsidiereglement jeugdwerk De Pinte     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   824 KB   -   68 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement voor het aanbrengen van publiciteit met tijdelijk karakter op de openbare ruimte     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   285 KB   -   65 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Subsidiereglement inbraakpreventie 2020-2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   299 KB   -   71 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement voor de blauwe zone 2020-2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   388 KB   -   87 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement voor de tijdelijke inname van het openbaar domein 2020-2025     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   364 KB   -   781 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement voor de afgifte van trouwboekjes     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   164 KB   -   72 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belastingreglement voor het afleveren van administratieve stukken en/of uitvoeren van administratieve handelingen door de dienst Burgerzaken     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   408 KB   -   82 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement voor burgerlijke huwelijken     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   225 KB   -   80 x aangevraagd
DELETE DETAILS
GAS-reglement     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   3.182 KB   -   337 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belastingreglement op het bouwen, herbouwen, verbouwen en uitbreiden van gebouwen     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   245 KB   -   93 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op het afleveren van omgevingsvergunningen, meldingen en andere vergunningen ivm stedenbouw en milieu en stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   288 KB   -   83 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement voor het afleveren van een conformiteitsattest     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   144 KB   -   68 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement voor de verkoop van compostvaten, compostbakken, wormenbakken en beluchtingsstokken     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   167 KB   -   86 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein 2020 - 2022     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   273 KB   -   79 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op het gebruik van uniforme restafvalzakken, PMD-zakken, GFT-stickers en grof huisvuil op afroep     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   254 KB   -   96 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belastingreglement op tweede verblijven     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   344 KB   -   100 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belastingreglement en registratie van verwaarloosde woningen en gebouwen     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   567 KB   -   103 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement toekennen sociaal-pedagogische toelage     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   243 KB   -   69 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belastingreglement op taxidienst     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 18 december 2019
  -   229 KB   -   87 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op standplaatsen op het openbaar domein of op privéterrein langsheen het openbaar domein en rondreizende ambulante handel op het openbaar domein     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 18 december 2019
  -   221 KB   -   105 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 18 december 2019
  -   689 KB   -   73 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belastingreglement op de verspreiding van ongeadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 18 december 2019
  -   337 KB   -   153 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Retributiereglement op de gemeentelijke begraafplaatsen     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 18 december 2019
  -   323 KB   -   92 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gedragscode personeel     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 17 december 2019
  -   572 KB   -   67 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement deontologische commissie     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 17 december 2019
  -   250 KB   -   66 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Rechtspositieregeling gemeente en OCMW     Datum vaststelling: 25 november 2019
Datum bekendmaking: 10 december 2019
  -   2.198 KB   -   141 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Rechtspositieregeling personeel OCMW art. 186 §2 3°     Datum vaststelling: 25 november 2019
Datum bekendmaking: 10 december 2019
  -   1.938 KB   -   76 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement gecoro     Datum vaststelling: 25 november 2019
Datum bekendmaking: 10 december 2019
  -   342 KB   -   61 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement middenstandsbon     Datum vaststelling: 25 november 2019
Datum bekendmaking: 27 november 2019
  -   133 KB   -   173 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gebruikersovereenkomst Moerkensheide - Ocassioneel     Versie november 2019   -   115 KB   -   92 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Politieverordening afvalstoffen     Versie 2019-09-30   -   130 KB   -   159 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - halloweentoch eekbulk
Datum vaststelling: 27 september 2019
Datum bekendmaking: 17 oktober 2019
  -   113 KB   -   77 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Politieverordening betreffende de inzameling en het beheer van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen     Datum vaststelling: 30 september 2019
Datum bekendmaking: 7 oktober 2019
  -   159 KB   -   82 x aangevraagd
DELETE DETAILS