Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  e-Bibliotheek  /  Reglementen

Reglementen

 

Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW - goedkeuren     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   10.900 KB   -   1 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel OCMW - vaststellen     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   10.892 KB   -   1 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Meerjarenplanaanpassing 2020-2025 nr. 1 - deel gemeente - vaststellen     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   10.891 KB   -   2 x aangevraagd
DELETE DETAILS
RUP Centrumbocht - Toelichting   -   8.917 KB   -   1625 x aangevraagd
DELETE DETAILS
RUP Centrumbocht - Verzoek tot raadpleging MER   -   5.260 KB   -   854 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen - politiebesluit provincie     Datum vaststelling: 24 juli 2019
Datum bekendmaking: 25 juli 2019
  -   3.653 KB   -   89 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke basisschool - arbeidsreglement     Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 6 september 2019
  -   3.354 KB   -   139 x aangevraagd
DELETE DETAILS
GAS-reglement     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 20 december 2019
  -   3.182 KB   -   347 x aangevraagd
DELETE DETAILS
RUP Centrumbocht - Grafisch plan   -   2.787 KB   -   1908 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Begrotingswijziging 2018 politiezone     Datum vaststelling: 27 juni 2018
Datum bekendmaking: 30 juli 2018
  -   2.491 KB   -   161 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Rechtspositieregeling gemeente en OCMW     Datum vaststelling: 25 november 2019
Datum bekendmaking: 10 december 2019
  -   2.198 KB   -   145 x aangevraagd
DELETE DETAILS
RUP Centrumbocht - Plannen bestaande toestand   -   2.116 KB   -   916 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Geluidsnormen voor muziekevenementen     Presentatie infoavond over geluidsnormen voor muziekevenementen vanaf 1 januari 2013   -   2.070 KB   -   1042 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Arbeidsreglement OCMW-personeel     Datum vaststelling: 31 augustus 2020
Datum bekendmaking: 10 september 2020
  -   2.022 KB   -   3 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Arbeidsreglement gemeentepersoneel     Datum vaststelling: 31 augustus 2020
Datum bekendmaking: 10 september 2020
  -   2.020 KB   -   10 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Rechtspositieregeling personeel OCMW art. 186 §2 3°     Datum vaststelling: 25 november 2019
Datum bekendmaking: 10 december 2019
  -   1.938 KB   -   76 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Huishoudelijk reglement organisator gezins- en groepsopvang     Datum vaststelling: 24 juni 2019
Datum bekendmaking: 1 juli 2019
  -   1.924 KB   -   124 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement voor het gebruik van de infrastructuur van het lokaal bestuur - aanpassing     Datum vaststelling: 30 juni 2020
Datum bekendmaking: 10 juli 2020
  -   1.479 KB   -   40 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Arbeidsreglement specifiek OCMW-personeel     Datum vaststelling: 31 augustus 2020
Datum bekendmaking: 10 september 2020
  -   1.462 KB   -   3 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke basisschool - schoolreglement     Datum vaststelling: 31 augustus 2020
Datum bekendmaking: 10 september 2020
  -   1.070 KB   -   3 x aangevraagd
DELETE DETAILS
RUP Centrumbocht - Voorschriften   -   1.021 KB   -   1999 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Captatieverbod ecologisch kwetsbare waterlopen - politiebesluit provincie     Datum vaststelling: 18 juli 2019
Datum bekendmaking: 18 juli 2019
  -   1.006 KB   -   87 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   991 KB   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement poetsdienst     Datum vaststelling: 26 augustus 2019
Datum bekendmaking: 5 september 2019
  -   962 KB   -   129 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Subsidiereglement jeugdwerk De Pinte     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 23 december 2019
  -   824 KB   -   68 x aangevraagd
DELETE DETAILS
protocol met Agentschap Zorg en Gezondheid betreffende corona-quarantaine handhaving     Datum vaststelling: 15 januari 2021
Datum bekendmaking: 26 januari 2021
  -   814 KB   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gecoro - huishoudelijk reglement     14 maart 2002   -   765 KB   -   605 x aangevraagd
DELETE DETAILS
RUP Centrumbocht - Plannen juridische toestand   -   761 KB   -   814 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijk subsidiereglement voor duurzame milieu- en klimaatprojecten - goedkeuring     Datum vaststelling: 28 september 2020
Datum bekendmaking: 8 oktober 2020
  -   759 KB   -   20 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Gemeentelijke basisschool - arbeidsreglement     Datum vaststelling: 30 januari 2017
Datum bekendmaking: 31 augustus 2017
  -   690 KB   -   121 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Reglement betreffende de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten     Datum vaststelling: 16 december 2019
Datum bekendmaking: 18 december 2019
  -   689 KB   -   73 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Dienstreglement bib     Datum vaststelling: 25 mei 2020
Datum bekendmaking: 4 juni 2020
  -   684 KB   -   59 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Toekennen nominatieve subsidies 2020     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   639 KB   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - parkeerverbod parking OCP kant grasplein     Datum vaststelling: 19 maart 2021 Datum bekendmaking: 29 maart 2021   -   629 KB   -   8 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Tijdelijke politieverordening op het wegverkeer - parkeerverbod parking begraafplaats     Datum vaststelling: 12 maart 2021 Datum bekendmaking: 16 maart 2021   -   629 KB   -   10 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Toekennen nominatieve subsidies 2021 - versie RMW 20201214     Datum vaststelling: 14 december 2020
Datum bekendmaking: 17 december 2020
  -   621 KB   -   0 x aangevraagd
DELETE DETAILS
Arbeidsreglement gemeentelijke basisschool     Datum vaststelling: 27 augustus 2018
Datum bekendmaking: 30 augustus 2018

Geldig vanaf 1 september 2018.
  -   577 KB   -   205 x aangevraagd
DELETE DETAILS