Sitemap

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.
Navigatie (hoofd)
Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Collapse BestuurBestuur
Collapse SchepencollegeSchepencollege
Schepenen
Burgemeester
Collapse Gemeenteraad / OCMW-raadGemeenteraad / OCMW-raad
Samenstelling
Voorzitter
Agenda
Verslagen
Live gemeenteraad
BCSD
Collapse BeleidBeleid
Collapse JaarrekeningenJaarrekeningen
Jaarrekening 2019
Jaarrekening gemeente 2018
Jaarrekening OCMW 2018
Meerjarenplan lokaal bestuur
Wettelijke bekendmakingen
Collapse CommunicatieCommunicatie
e-Bibliotheek
Collapse NieuwsbrievenNieuwsbrieven
Archief
Deze website
Infoblad
Affichering
Pers
Huisstijl
Collapse InfobordenInfoborden
Infobord OCP
Aanvraagformulier infoborden dorpskernen
Andere publicaties
Nieuwsarchief
Nieuws
Collapse Kennismaking met De PinteKennismaking met De Pinte
Onthaal nieuwe inwoners
De Pinte in cijfers
Wapenschild & Vlag
Zevergem
De Pinte
BE-Alert
participatie
Collapse Beste wensenBeste wensen
Wensfoto (selfie)
9840-drankbon
Collapse AdviesradenAdviesraden
Bibliotheek
Cultuur
Economie en middenstand
Erfgoed
Gezinsraad
Infrastructuur
Jeugd
Landbouw
Collapse Milieu en natuurMilieu en natuur
Samenstelling Mina-raad
Mobiliteit
Ontwikkelingssamenwerking
Gecoro
Senioren
Sport
Collapse DienstenDiensten
Openingsuren
Algemeen directeur
Financieel directeur
Adjunct-algemeen directeur
Bibliotheek
Bouwen
Burgerzaken
Communicatie
Cultuur
Financiën
GIS
Interne zaken
Jeugd
Milieu & Duurzaamheid
Openbare Infrastructuur
Organisator Gezins- en Groepsopvang
Senioren
Sociale dienst
Sport
Thuiszorg
Vrije tijd
Woonzorgcentrum
Collapse VacaturesVacatures
Spontane sollicitatie
Sociaal Huis
Collapse PolitiePolitie
Dringende politiehulp = bel 101!
Collapse Buurtinformatienetwerken (BIN)Buurtinformatienetwerken (BIN)
Inschrijvingsformulier BIN
Collapse WonenWonen
Collapse HuisvestingHuisvesting
Conformiteitsattest
Ongeschikt- en onbewoonbaarheid
Tweede verblijven
Leegstand
Collapse Sociale huisvestingSociale huisvesting
Huren via het SVK
Verhuren aan het SVK
Zorgwonen
Collapse Wonen voor seniorenWonen voor senioren
Woonzorgcentrum Scheldevelde
Serviceflats Herfstdroom
Verwaarlozing woningen en gebouwen
Woonloket
Collapse Bouwen & VerbouwenBouwen & Verbouwen
Collapse Riolering & WaterRiolering & Water
Riolering
Water
Stedenbouwkundige voorschriften
Bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunningen
Overige openbare onderzoeken
Collapse Vergunningen, Attesten & MeldingenVergunningen, Attesten & Meldingen
Stedenbouwkundig attest
Meldingsplicht
Inname openbaar domein
Collapse OmgevingsvergunningOmgevingsvergunning
Hoe aanvragen?
Bekendmakingen openbare onderzoeken en beslissingen omgevingsvergunningen
Overige openbare onderzoeken
Indienen bezwaren
Bouwdienst
Premies voor bouwen, verbouwen en energiebesparende maatregelen
Bronbemalingen
Collapse Kopen & verkopenKopen & verkopen
Energieprestatiecertificaat
Bodemattest
Notariële inlichtingen en stedenbouwkundige uittreksels
Collapse Ruimtelijke planningRuimtelijke planning
Gewestplan
Bijzonder Plan van Aanleg
Ruimtelijk Structuurplan
Ruimtelijk Uitvoeringsplan
RUP Functionele Cluster
RUP Zevergem Scheldedorp
RUP Zevergem Scheldedorp (vernietigd)
RUP Centrumbocht
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
Collapse Wegen & VerkeerWegen & Verkeer
Collapse Werken & WegomleggingenWerken & Wegomleggingen
Werken Farys
Werken Fluvius (Eandis)
Geluidsschermen E17
Zevenster
Bommelstraat (Pintestraat - spoorweg)
Baron de Gieylaan: in ontwerpfase
Onderhoudswerken N60
Knip Grote Steenweg
Snelheidsremmende maatregelen Keistraat
Herstelling betonverharding Polderdreef
Inname openbaar domein
Blauwe zone
Sneeuwbestrijding
Collapse MobiliteitsplanMobiliteitsplan
Mobiliteitsenquête aan het station
SAVE-charter
Wat na een verkeersongeval?
Openbaar vervoer
Geluidsschermen
Autoloze ‘wijkdag’
Masterplan Openbare Verlichting
Fietssnelwegen
Nieuwsbrieven
Uniforme snelheidszones
Elektrische laadpalen
Ratten
Collapse Veilig naar schoolVeilig naar school
Schoolstraten
STRAPdag - 18 september 2020
Collapse AfvalinzamelingAfvalinzameling
Collapse RecyclageparkRecyclagepark
Reservatie recyclagepark De Pinte
Verkooppunten huisvuilzakken en GFT stickers
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
GFT-container
Asbest
Ophaalkalender
Restfractie (witte vuilniszakken)
Grof huisvuil
Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (P+MD)
Papier en karton
Glas
Klein gevaarlijk afval (KGA)
Composteren
Zwerfvuil
Meldpunt ophaling 0800 13 580
FairTradeGemeente
Collapse NatuurNatuur
Natuurbeleefpad ‘De Magische Meersen’
Collapse ParkbosParkbos
Hondenloopweide in het Parkbos
Streekeigen soorten
Vossen
Zwerfkattenactie
Bio-(groenten)pakketten
Wildlife Taxi Team redt dieren in Oost-Vlaanderen
Collapse MilieuMilieu
Collapse HinderHinder
Geluidsmetingen E17
Open vuur
Wespen en bijen
Milieuvergunning - omgevingsvergunning
Openbare onderzoeken
Premies
Mestactieplan
Cambio
Herbruikbare bekers
Aangifte reclamedrukwerk
Collapse EnergieEnergie
Collapse EnergieactieplanEnergieactieplan
Enquête Sportief op weg
Afschakelplan
Premies
Zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen met burgerparticipatie
Collapse LevenLeven
Collapse BurgerzakenBurgerzaken
Geboorte / erkenning / adoptie
Collapse IdentiteitIdentiteit
Elektronische identiteitskaarten (e-ID)
Identiteitskaarten voor kinderen
Aanvragen aktes en uittreksels
Wat bij verlies of diefstal van uw e-ID?
Verkiezingen
Rijbewijzen
Donatie menselijk lichaamsmateriaal na overlijden
Verhuizen
Huwelijk / Samenwonen
Reizen
Vreemdelingenzaken
Mindervaliden
Senioren
Collapse OverlijdenOverlijden
Wilsverklaring
Uittreksels & Attesten
e-loket
Collapse PremiesPremies
Gemeentelijke mantelzorgpremie
Premies voor bouwen, verbouwen en energiebesparende maatregelen
Afval vermijden - houden van kippen
Ecologisch verbouwen - Ecologische isolatie
Klimaatneutrale evenementen, initiatieven en buurten
Meer natuur - Aanleg groendak
Meer natuur - Bebossing
Meer natuur - Aanplant bomen in woongebied
Mobiliteit - Autodelen
Water - ontharden/vergroenen van voortuin/opritten
Water - openmaken van ingebuisde perceelsgrachten op vrijwillige basis
Subsidiereglement land- en tuinbouw
Belastingen & Retributies
Collapse KinderopvangKinderopvang
Sportkampen
Speelpleinwerking Amigos
Collapse KinderdagverblijvenKinderdagverblijven
Groepsopvang De Blijpoel
Groepsopvang P'tit Pitou
Groepsopvang 't Knuffeltje
Groepsopvang 't Vlindertje
Groepsopvang Villa Broccoli
Groepsopvang Zazou
Kinderdagverblijf 't Bavetje
Kinderdagverblijf 't Zonnetje
Kinderdagverblijf Peuterweelde
Groepsopvang Harlekijn
Buitenschoolse kinderopvang
Naschoolse kinderopvang op school
Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang
Onderwijs
Collapse TewerkstellingTewerkstelling
Wijk-werken
Collapse OndernemersOndernemers
Wekelijkse rustdag
Vakantiekrant 2020
9840-bon
Gemeentegids
Collapse WelzijnWelzijn
Collapse GezondheidGezondheid
AED
Drugs
Wachtdiensten
Collapse Kinderen & WelzijnKinderen & Welzijn
Organisator Gezins- en Groepsopvang
Kind en Gezin
Kinderopvang
Andere gemeentelijke opvanginitiatieven
Opvoeding
Huis van het Kind
Lokaal Overleg (LOKO)
Collapse Senioren & WelzijnSenioren & Welzijn
Thuiszorg
Wonen voor senioren
Collapse Sociale dienstverleningSociale dienstverlening
Financiële steun
Budgetbegeleiding en budgetbeheer
Collectieve schuldenregeling
Sociale huisvesting
Opvang asielzoekers
Dyzo
Drugpunt
Energie
Sociaal Huis
Collapse LinksLinks
Sociale kaart
Collapse Stop CoronaStop Corona
Dienstverlening gemeente
Elkaar helpen en beschermen
Vaccineren
Horeca en middenstand
Recreatie en events
Opvang en onderwijs
Dienstverlening anderen
Buitenland
Verenigingen
Collapse Vrije tijdVrije tijd
UiT in De Pinte
Collapse BibliotheekBibliotheek
Collapse BibnieuwsBibnieuws
Bib en corona
Fundels
Zoek in onze collectie
Lid worden
Aankooptip
Pc-dokter
Werking
Bibliotheekreglement
Verlengen / Mijn Bibliotheek
Terugbrengen
De bib op Facebook
Collapse CultuurCultuur
Collapse Ontstaan De PinteOntstaan De Pinte
Geschiedenis Zevergem
Geschiedenis De Pinte
Subsidies
Collapse KunstKunst
Een beeld voor de strooiweide - 'In het licht'
Kunstenaar van de maand
Bespeelbare kunst
Samen
Verzekeringen
Collapse Culturele activiteitenCulturele activiteiten
Kermissen
Braderie
Erfgoeddag
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Week van de amateurkunsten
Openluchtfilms
Cultuurkamp 2020
Kinderfilm
Zoektocht in De Pinte
Inschrijving braderie
Festival van Vlaanderen - 2019
ZoeZeFie
Open Monumentendag
Vrijwilligersfeest
Oberonkwintent - Pack Up
Buffet
Impulsieve Nachten
Zomerzoektocht 2020
Reveil De Pinte (GEANNULEERD)
Erfgoedcel Cultuurregio Leie Schelde
Collapse ToerismeToerisme
Partnergemeente Freiamt
Collapse ErfgoedErfgoed
Erfgoedhaltes in De Pinte
Nieuwe kleren voor Jan en Trees
Erfgoedcel Cultuurregio Leie Schelde
Collapse SportSport
Collapse WebshopWebshop
Sportactiviteiten reserveren (Ticketgang)
Inschrijvingsreglement Sportdienst
Handleiding Ticketgang
Collapse SportaanbodSportaanbod
Jeugdwerking
Leven(s)lang Sportelen (55+)
Squash
Mountainbike
Sportverenigingen
Lesgevers gezocht!
Fiets-, wandel- en looproutes
Collapse SportinfrastructuurSportinfrastructuur
Sportzalen
Sportpark Moerkensheide
Fiets-, wandel- en looproutes
Squash
Skatepark en omnisportterrein
Sportverenigingen
Sportraad
Collapse JeugdJeugd
Collapse Speelpleinwerking Amigos - Aangepaste werking Pasen 2021Speelpleinwerking Amigos - Aangepaste werking Pasen 2021
Groepen
Tienerwerking Paars
Oproep animatoren 2021
Collapse JeugdactiviteitenJeugdactiviteiten
Speelstraat 2019
Buitenspeeldag 2020
Tieneractiviteiten zomer en najaar 2020
Techniekacademie 2020
TikTokTour
Dag van de jeugdbeweging 2020
Links
Collapse Inspraak en participatieInspraak en participatie
Jeugdraad
Tekenwedstrijd
Kindergemeenteraad
Blokken@De Pinte
Collapse SpeelruimteSpeelruimte
Bespeelbare Kunst
Speelstraten
Vakantiestraten
Natuurbeleefpad 'De Magische Meersen'
Grote en kleine speelkoffer
Speelbos
Tussenkomst opleiding kadervorming jeugdwerkbegeleiding
Openbær
Collapse Ik organiseerIk organiseer
Evenementen
Evenementengids
Index evenementen
Collapse VerhuurVerhuur
Infrastructuur
Uitleendienst
Collapse VerenigingenVerenigingen
Buurt & Wijk
Erfgoed
Jeugd
Natuur en Milieu
Kunst
Middenstand
Sociocultureel
Sport
Vrije tijd
Welzijn

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.