Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Opvang en onderwijs

Opvang en onderwijs

school

Scholen

De evolutie van de coronacijfers wordt op de voet gevolgd. De circulatie van nieuwe coronavarianten vraagt verhoogde waakzaamheid en extra maatregelen. 
Voltijds naar school gaan kan voor leerlingen uit kleuter- en lager onderwijs. 
Voorafgaand aan de krokusvakantie (15 tot zondag 21 februari 2021) is wel een afkoelingsperiode in het gewoon secundair onderwijs (van het eerste tot het derde leerjaar). 
Vanaf het derde jaar secundair volgen de leerlingen halftijds afstandsonderwijs en halftijds les op school. 

Krokusvakantie

De week vóór de krokusvakantie krijgt iedereen afstandsonderwijs. Die periode van maandag 8 tot en met vrijdag 12 februari 2021 organiseren scholen collectief voltijds afstandsonderwijs. Kwetsbare leerlingen worden binnen de school opgevangen voor begeleiding, met respect voor de veiligheidsregels in het leerplichtonderwijs.  

Mondmasker op school

In het lager onderwijs geldt geen algemene verplichting om een mondmasker te dragen.

Moet een leerling of leraar in isolatie of quarantaine? 
Dan dragen ze een mondmasker: 
- in de hele school: in de klas en op de speelplaats
- in het volledige leerjaar van de betrokken leerling of onderwijspersoneelslid
- gedurende veertien dagen na het laatste contact met betrokken leerling of onderwijspersoneel
Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen.

In het buitengewoon basisonderwijs wordt dit toegepast voor de laatstejaarsgroep voor leerlingen waarbij het haalbaar is.
In het secundair onderwijs dragen leerlingen een mondmasker op school.

In het hoger onderwijs geldt code rood tot eind februari. Dat betekent dat afstandsonderwijs de norm is. 
In het volwassenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs blijven dezelfde normen gelden.
Bekijk de specifieke maatregelen hier
DP onderwijs
Scholen De Pinte
Concrete informatie vind je via de communicatie(kanalen) van de scholen De Pinte.


Buitenschoolse activiteiten worden beperkt

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren mogen plaatsvinden in groepjes van maximaal 10.
Buitenschoolse activiteiten blijven beperkt tot 1 activiteit per kind/jongere om te vermijden dat te veel bubbels zich met elkaar vermengen. 
Samen met een vernieuwde teststrategie in het onderwijs (bijv. sneltesten en mobiele testploegen) wordt ernaar gestreefd scholen maximaal open te houden.

Toepassing regels buitenschoolse activiteiten op deeltijds kunstonderwijs (dko)
In het dko komen kinderen uit verschillende scholen samen buiten de normale periode van het dagonderwijs. Er bestaan al langer strenge protocollen in het dko. Het dko is immers meer dan een "gewone hobby": het leidt tot een diploma en in sommige gevallen ook tot hoger onderwijs. Daarom worden volgende regels voor het dko aangehouden. Overzicht.  
De enige wijziging is dat bij de -12-jarigen de groep beperkt wordt tot maximaal tien en activiteiten zoveel mogelijk buiten georganiseerd worden. Het blijft sterk aanbevolen deelname aan het bestaande dko-aanbod niet te combineren met een andere buitenschoolse hobby. 
De crèches zijn open. Voor de opvang van baby's en peuters wijzigt er niets.
De buitenschoolse opvang voor baby"s en peuters of crèches blijven onveranderd plaatsvinden. Uitzondering is de krokusvakantie waarbij de groep kinderen moet worden beperkt tot maximaal 25.
Info over kinderopvang via kind en gezin of opgroeien.be.