Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Vacature kinderbegeleider De Pinte

Vacature kinderbegeleider

Kinderbegeleider groepsopvang OCMW De Pinte 

Wij zijn op zoek naar 1 kinderbegeleider die 4/5de tewerkgesteld zal worden in kinderopvang 't Vlindertje, met kans in de toekomst op voltijdse functie.

Functieomschrijving
Heb je een groot hart voor baby's, peuters en kleuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? Doe je dat liefst in een huiselijke omgeving? Werk je graag samen met één of meerdere collega's? Dan is samenwerkende kinderbegeleider vast iets voor jou. 
Je vangt baby's en peuters op van 0 tot 3 jaar op een locatie aangeboden door het lokaal bestuur. Samen kan je maximum 18 kinderen gelijktijdig opvangen.
Meer informatie via www.ikwordonthaalouder.be

-R0eu91

Jobgerelateerde competenties
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings-  en leeractiviteiten
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Opvolggegevens van de betrokkene registrerenInformatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
 • De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Comfortzorg verschaffen, troosten ( wiegen, knuffelen, ...)
 • Het kind wassen en verzorgen
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Werken met kinderen: zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
Persoonsgebonden competenties
 • Omgaan met stress
 • Klantgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Leervermogen hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Samenwerken als hecht team
 • Contactvaardig zijn
 • Zelfstandig werken
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Plannen (= ordenen)
Aanbod
 • Een samenwerkingsovereenkomst in het sui generisstatuut voor onthaalouders
 • Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door de organisator
 • Een belastingvrije vergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen
 • Opbouw van rechten voor kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidskosten en pensioen
 • Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval
 • Een vergoeding wanneer een kind buiten je wil om afwezig is.
 • Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen
 • De organisator zorgt voor veel van je administratie en een stipte uitbetaling van je vergoeding
 • Steun bij de praktische opvolging van de kinderen
 • Opleiding en vorming op maat
 • Je job als samenwerkende kinderbegeleider is combineerbaar met loopbaanonderbreking of tijdskrediet
Plaats tewerkstelling

'T Vlindertje Kinderopvang
Kasteellaan 39
9840 DE PINTE

Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: dog@ocmwdepinte.be
Per telefoon: 09 242 93 42
Contactpersoon: Karolien Claes
Solliciteren met CV
Sollicitaties tot en met 25 juli 2021

Vereiste studies
 • TSO 3de graad Sociale en technische wetenschappen
 • BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar
 • TSO 3de graad Jeugd- en gehandicaptenzorg
 • BSO 3de graad Verzorging
Werkervaring
 • Beperkte ervaring ( < 2 jaar )
vacature-kinderopvang-in7Q81

Talenkennis
 • Nederlands (zeer goed)
Contract
 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk