Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Vacature: Maatschappelijk werker

Vacature: Maatschappelijk werker

Lokaal bestuur De Pinte is op zoek naar een tijdelijke medewerker voor snelle opstart. Het betreft een vervangingsopdracht voor de periode van minimum een jaar met kans op verlenging.

Samen met de collega's van de sociale dienst ben je de begeleider van het lokaal opvanginitiatief met als doel opvang, materiële hulp, woon- en psychosociale begeleiding te bieden aan asielzoekers.

Daarnaast doe je ook algemene begeleiding en sta je in voor de opvolging van dossiers leefloon.

Diplomavereiste:

Bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent, of het diploma van maatschappelijk assistent van vóór het academiejaar 2004-2005
Opgelet! Je komt helaas NIET in aanmerking met deze diploma's:
- Gegradueerde maatschappelijk werker (hoger beroepsonderwijs)
- Master in maatschappelijk werk (tenzij je ook in het bezit bent van een bachelor in maatschappelijk werk met de titel van maatschappelijk assistent)

Andere vereisten:
Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (te bezorgen vóór de aanwerving).
Je bent klantvriendelijk, flexibel en stressbestendig en bezit kennis van OCMW-wetgeving.

Jobgerelateerde competenties
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
 • De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken ...
 • Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen

Persoonsgebonden competenties
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Regels en afspraken nakomen
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Creatief denken (inventiviteit)
 • Zelfstandig werken
 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Plannen (= ordenen)
 • Contactvaardig zijn
 • Omgaan met stress
 • Leervermogen hebben
 • Samenwerken als hecht team

Werkervaring: geen ervaring nodig
Talenkennis: Nederlands (zeer goed)
Rijbewijs: B


Aanbod

 • Vervangingsovereenkomst tot eind 2022, verlenging mogelijk.
 • Verloning volgens de weddeschalen van het lokaal bestuur (B1-B3) en tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement NMBS, tussenkomst De Lijn, aanvullend pensioen)
 • Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je laten meetellen voor maximum 15 jaar geldelijke anciënniteit
Contract
 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur
 • Voltijds
 • Dagwerk

Plaats tewerkstelling
OCMW De Pinte
Kasteellaan 41, De Pinte

Interesse? 

Bezorg ons je motivatiebrief samen met

• je curriculum vitae
• een kopie van het gevraagde diploma
• een uittreksel uit het strafregister (maximum drie maanden oud)

Contact: Dhr. Brecht Deroose