Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeenteraad 29 maart 2021

Agenda gemeenteraad 29 maart 2021

De voorzitter van de gemeenteraad nodigt u uit voor de vergadering van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad op maandag 29 maart 2021 om 20 uur. U kunt de zitting digitaal volgen via www.depinte.be/live-gemeenteraad.

Agenda gemeenteraad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Collectieve hospitalisatieverzekering - deelname en aansluiting bij de kaderovereenkomst van de Federale pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst 
3. Gemeentelijke basisschool - selectie directeur basisonderwijs in vacante betrekking 
4. Rapportering klachtenbehandeling - kennisname 
5. Begoniapark - ontwerpakte kosteloze overdracht
6. Baron de Gieylaan - overeenkomst erfdienstbaarheid cabine
7. Scheldeveldestraat - overeenkomst verkoop grond cabine Fluvius
8. Koningin Fabiolalaan - overeenkomst verkoop grond cabine Fluvius 
9. Goedkeuring gemeentelijk reglement voor het verlenen van extra subsidies aan GRIS-verenigingen in het kader van Covid-19 ondersteuningsmaatregelen 
10. Farys - overeenkomst inzake de zuiveringsactiviteit TMVW
11. Hemelwaterplan - goedkeuring
12. Samenwerkingsconvenant in het kader van de exploitatie van een Fietspunt - 2021
13. Viteux - vervanging ramen - goedkeuring meerwerken 
14. Reglement speelstraten - goedkeuring 
15. Vervanging leden beheersorgaan bibliotheek - goedkeuren 
16. EVA Programma vzw De Pinte - Algemene vergadering van 22 april 2021 - Beraadslagen agenda - Bepalen mandaat vertegenwoordiger
17. VZW Sportbeheer EVA De Pinte - Algemene vergadering van 31 maart 2021 - Beraadslagen agenda en bepalen mandaat van de volmachtdrager 
18. Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname
19. Nieuwe invulling van het stationsgebouw (toegevoegd punt)
20. RUP Scheldedorp Zevergem (toegevoegd punt)
21. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
22. Mondelinge vragen

Besloten
23. Oppensioenstelling van de adjunct-algemeen directeur

Agenda OCMW-raad

Openbare zitting

1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Collectieve hospitalisatieverzekering - deelname en aansluiting bij de kaderovereenkomst van de Federale pensioendienst - Gemeenschappelijke Sociale Dienst
3. Rapportering klachtenbehandeling - kennisname
4. Woonzorgcentrum - instap raamcontract oproepsysteem
5. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
6. Mondelinge vragen