Meldingsplicht

Sommige werken/handelingen hebben een beperkte impact en kunnen via een meldingsprocedure aangevraagd worden.

De aanvraag gebeurt via het omgevingsloket.

Meer info betreffende de wetgeving vindt u ook via het omgevingsloket (zie Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning) en Ruimtelijke ordening Vlaanderen (zie Vlaamse codex ruimtelijke ordening).

De dossiers worden behandeld door de dienst stedenbouw.