Gemeente De Pinte | Lokaal bestuur De Pinte zoekt Maatschappelijk assistent (tijdelijk)

Lokaal bestuur De Pinte zoekt Maatschappelijk assistent (tijdelijk)

Functieomschrijving
Samen met de collega's van de sociale dienst ben je de begeleider van het lokaal opvanginitiatief met als doel opvang, materiële hulp, woon- en psychosociale begeleiding te bieden aan asielzoekers. Daarnaast doe je ook algemene begeleiding en sta je in voor de opvolging van dossiers leefloon.
Bekijk het volledige functieprofiel om meer te weten over de functie en de nodige competenties.
 
Diplomavereiste
Je bent in het bezit van het diploma Bachelor in het sociaal-agogisch werk met de titel van maatschappelijk assistent (of daarmee gelijkgesteld, hieronder wordt voorstaan, het diploma van maatschappelijk assistent van vóór het academiejaar 2004-2005). 
 
Opgelet! Je komt helaas NIET in aanmerking met deze diploma’s:
 • Gegradueerde maatschappelijk werker (hoger beroepsonderwijs)
 • Master in maatschappelijk werk (tenzij je ook in het bezit bent van een bachelor in maatschappelijk werk met de titel van maatschappelijk assistent) 
Andere vereisten:
 • Je bent in het bezit van een blanco uittreksel uit het strafregister (te bezorgen vóór de aanwerving).
 • Je bent klantvriendelijk, flexibel en stressbestendig en bezit kennis van OCMW-wetgeving.
 
Jobgerelateerde competenties:
 • Aanvraagdossiers voor sociale hulp samenstellen en administratief opvolgen
 • De persoon informeren over sociale hulpmogelijkheden en administratieve stappen
 • De persoon doorverwijzen naar bevoegde organisaties, een arts, een integratievereniging, hulpnetwerken ...
 • Individuele dossiers voorleggen aan het team en aan de gespecialiseerde diensten
 • De situatie en de behoeften van de persoon analyseren
Persoonsgebonden competenties:
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Leervermogen hebben
 • Plannen (= ordenen)
 • Klantgerichtheid
 • Regels en afspraken nakomen
 • Creatief denken (inventiviteit)
 • Omgaan met stress
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)
 • Zelfstandig werken
 • Contactvaardig zijn
 • Resultaatgerichtheid
 • Samenwerken als hecht team
Aanbod
Zwangerschapsvervanging - te starten begin of midden september en dit tot vermoedelijk eind februari 2021
 
Verloning volgens de weddeschalen van het lokaal bestuur (B1-B3 - minimum voltijdse brutomaandwedde 2536,05 euro) en tal van extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding, terugbetaling abonnement NMBS, tussenkomst De Lijn, aanvullend pensioen)
 
Relevante ervaring uit de privésector of als zelfstandige kan je laten meetellen voor maximum vijftien jaar geldelijke anciënniteit
 
Plaats tewerkstelling
OCMW De Pinte 
Kasteellaan 41
9840 De Pinte
 
Vereiste studies
 • Prof. bach. Sociaal werk: Maatschappelijk werk
Werkervaring
 • Geen ervaring
Talenkennis
 • Nederlands (zeer goed)
Contract
 • Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren)
 • Contract van bepaalde duur - van 1 september 2020 tot 28 februari 2021
 • Voltijds
 • Dagwerk
 
Waar en hoe solliciteren?
Via e-mail: hilde.boelaert@ocmwdepinte.be

Bezorg ons je motivatiebrief samen met:
 • je curriculum vitae
 • een kopie van het gevraagde diploma
 • een uittreksel uit het strafregister (maximum drie maanden oud)
 
Meer info over deze vacature vind je in de infobundel.