Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Vrije tijd  /  Cultuur  /  Kunst  /  Kunstenaar van de maand

Kunstenaar van de maand

Kunstenaar van de maand

De actie 'kunstenaar van de maand' maakt deel uit van de opzet van de gemeente om het werk van kunstenaars, verenigingen en ateliers in de kijker te plaatsen. Elke maand krijgt een lokale kunstenaar de kans om tentoon te stellen in de inkomhal van het gemeentehuis (ingang via Koning Albertlaan). De werken zijn te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Wil je zelf 'kunstenaar van de maand' worden? Neem dan contact op met de cultuurbeleidscoördinator: cultuurbeleid@depinte.be of 09 280 98 50.

Overzicht 

2013

Januari - Nicole Pieters
Januari 2013: Nicole PietersAls lerares wetenschappen heeft Nicole Pieters soms tebehoefte om afstand te nemen van de exacte wetenschappelijke visie. Ze doet ditdoor te schilderen en af en toe te boetseren. Haar kunstopleiding genoot ze inhet volwassen onderwijs van de Gentse kunstacademie. Het is niet haar eersteprioriteit om met haar werk naar buiten te komen. Ze nam als lid vanart@depinte wel al deel aan de groepstentoonstellingen in De Pinte, Munte enLeuven. Ook voor het project 'Kunstenaar van de maand', maakt ze graag eenuitzondering!

2012

December  –Graffitikunst
December 2012: graffitikunst speelstraatGraffiti en kunst gaan hand en hand. Op de speelstraatvan 2 september 2012 was er een graffiti workshop aanhet jeugdhuis. Heel wat jongeren hebben zich uitgeleefd met de spuitbussen opde houten panelen en er een mooi geheel van gemaakt. Kom dit geheel bewonderenin de maand december in de inkom van het gemeentehuis. 


November - Jean-Pierre De Weirdt
November 2012: Jean-Pierre De WeirdtBeroepshalve was Jean-Pierre destijds veel metfotografie en audio-visuele reeksen bezig. Later begon hij zich ook teinteresseren in modelfotografie. Maar al vrij snel bleek zijn passie te liggenbij het maken van stillevens. Mede gestimuleerd door de fotoclub is hij tot opheden nog steeds met deze vorm van fotografie bezig.  


Oktober  – EricDe Smet 
Oktober 2012: Eric De SmetAls twintiger volgde Eric De Smet (°1948) enkele jareneen opleiding tekenen en artisitiek schilderen. Deze hobby heeft hij echtermoeten stopzetten om zich fulltime bezig te houden met zijn beroep alsbinnenhuisschilder. Toen hij enkele jaren geleden bij een klant keramiekkunstzag begon de oude liefde voor kunst weer op te spelen. Hij volgende enkelejaren les in Brugge en Eeklo en behaalde een diploma beeldende kunst aan deacademie van Gent. Hij werkt het liefst met keramiek in zijn meest 'bruute'(natuurlijke) vorm, al verwerkt hij soms ijzer in zijn – veelal - abstractebeelden.  


September – Martine Walraeve  
September 2012: Martine WalraeveAls medewerker van SABENA heeftMartine 25 jaar lang de wereld afgereisd en ontdekt. In haar werk kom jedikwijls die impressies en ervaringen tegen want deze ex-sabenien heeft nogsteeds heimwee naar de dagen bij onze teloorgegane luchtvaartmaatschappij.Schilderen is voor haar eigenlijk een therapie om tot rust te komen. Als zegevraagd wordt wanneer ze gestart is met schilderen komt al snel het besef datze dit eigenlijk al heel haar leven doet. Eerst als kleine uk in de kleuterklas(schilderen met de hand), later als leidster bij de VKSJ. In De Pinte sloot zezich oorspronkelijk aan bij art@depinte, waar ze onder leiding van Igor Preysleerde werken met acryl en het schilderen op basis van een opdracht. Momenteelvolgt ze op regelmatige basis cursussen in het vrij atelier van Paul Carlier(C.A.T.). Vorig jaar hield ze haar eerste individuele tentoonstelling tijdensde 'Week van de Amateurkunsten' in De Pinte.  


Augustus – Jordy Bracke
Augustus 2012: Jordy BrackeJordy Bracke, een van de groepsleiders van FOS DeHavik, stelt deze maand tentoon met enkele van zijn natuurfoto's. Op het vlakvan fotografie mag hij zich een autodidact noemen; de schoonheid enrustgevendheid van de natuur inspireerden hem om het fototoestel ter hand tenemen en de beelden – voornamelijk landschappen -  vast te leggen op de gevoelige plaat. Jordyis gebiologeerd door de natuur en besluit: 'ieder beeld dat je vastlegt in denatuur is ontegensprekelijk een uniek beeld!' 


Juli – Irene Demeurechy
Juli 2012: Irene De MeurechyIrene De Meurechy vindt in mooie beelden en impressies van vakantieoorden een constante inspiratiebron. De onderwerpen van deze tentoonstelling zijn dan ook St. Cirq-Lapopie (Frankrijk), Griekse kleuren en herinneringen aan Guadeloupe. Irene maakt zowel aquarellen als werken met olieverftechniek, op doek en op MDF. In 2006 werd ze lid van art@depinte en stelt ze jaarlijks tentoon tijdens de groepstentoonstellingen. In 2009 werd ze ook deelnemer van de arthotheek.


Juni - Marcel D'hondt
Juni 2012: Marcel DTekenen en (later) schilderen is steeds een hobby vanMarcel D'hondt geweest. Via cursussen aan de stedelijke academies van Brugge enOostende specialiseerde hij zich in het schilderen van portretten. Sinds dejaren '80 had hij aan de Belgische kust verschillende tentoonstellingen. Hijontving voor zijn werken meerdere prijzen, zoals in 1994 de publieksprijs inNieuwpoort. Na zijn oppensioenstelling, in 1996, keerde hij terug naar zijn geboortestreek en ontdekte een nieuwepassie: stadsgids! Sinds 1998 is Marcel viertalig stadsgids in Gent, waardoorhet schilderen enigszins op de achtergrond verdween. De voormalige leraargeschiedenis schreef in 2010 ook een boek: 'Het Verhaal van de Louisiana', eenwerk over de sociale strijd in Gent in de periode 1893-1914. Sinds 2011 begonMarcel opnieuw te schilderen en te tekenen.  

Mei - Maurice Dorikens
Mei 2012: Maurice DorikensMaurice Dorikens kwam als kind in contact metfotografie via de donkere kamer van zijn vader. Als 10 jarige mocht hij het badmet de fixeeroplossing, gebruikt bij het ontwikkelen van de foto's, zachtjes open neer bewegen. Het zien verschijnen van een foto in het ontwikkelbad heefthem nooit meer los gelaten. Het is inderdaad telkens even spannend, of het nude eerste of de duizendste foto is. Zwart wit fotografie is dan nog extraattractief omdat het de werkelijkheid (in kleur) kan weergeven in een eigen interpretatie.Maar fotografie moest op een laag pitje toen hij kernfysica ging studeren aande Universiteit Gent, er professor werd, en zijn carrière eindigde alsDirecteur van het Museum voor de Geschiedenis van de Wetenschappen. Hij was enis nog steeds lid van gekende fotoclubs, Lux Nova, Fotart, en nu als inwonervan De Pinte ook lid van Fotoclub De Spiegel De Pinte. Met zijn echtgenote, ookfysicus-fotografe, stichtten zij Diaporama Club België, een groep die zichnationaal inzet voor audiovisuele producties. Sinds de intrede van het digitalein de fotografie is er zeer veel veranderd, maar het is er zeker nieteenvoudiger op geworden, wat de slogans ook mogen suggereren. Zijn voorkeurgaat nog steeds naar de kracht van het zwart wit beeld. De tentoongesteldefoto's zijn opgenomen tijdens een recente fotoreis in het Westen van de USA.Kleur kan je niet helemaal negeren, het onderwerp moet maximaal tot zijn rechtkomen. En dat zal de ene maal in zwart wit zijn, de andere maal in kleur. Jemag zelf kiezen wat je het meest bevalt. 

April – Wouter Steyaert
April 2012: Wouter SteyaertWouter Steyaert toont in april een selectie van zijngedichten. Hij houdt ervan om de grenzen van het mogelijke en werkelijke af tetasten. Voornamelijk de grenzen waarbinnen een bepaalde inhoud of werkelijkheidkan worden overgebracht. Door daarmee te manoeuvreren kan een andere inhoudworden gecreëerd. Hij schrijft omdat het in de eerste plaats een aangenaamtijdverdrijf is (nu en dan zelfs beklijvend). Wouter publiceerde zijn poëzie indiverse tijdschriften en won enkele prijzen, waaronder de HC-Trofee (HoogCatharijne Trofee) 2007. Enkele van zijn vroegere gedichten kan je hier lezen.  


Maart – Jacques De Castro
Maart 2012: Jacques De CastroZoals zijn naam al laat vermoeden, liggen de roots vande Nazarethse kunstenaar in Spanje. Hij is afkomstig uit Toledo maar verkoosBelgië als vaste stek. Hij schildert het liefst landschappen omdat je dan nauwbetrokken bent bij de natuur. Jacques trekt regelmatig optentoonstellingsbezoeken met de bedoeling bepaalde technieken, kleuren envoorstellingen bij te leren. Hij schildert graag stemmige hoeventjes die alshorecazaak dienst doen. De meeste werken schildert hij op bestelling. 


Februari - Martien Snoeck
Februari 2012: Martien SnoeckMartien Snoeck, die deel uitmaakt van KunstkringCentaura schildert zowel in olieverf, acryl als aquarel. Ze schildertrealistisch volgens de inspiratie van het moment. De werken variëren vanlandschappen, dieren (koeien, beren,…) tot portretten. Het werk van Martienexposeerde eerder in Knokke, Wachtebeke, Zwalm en Kwaremont. 


Januari - Vincent Van Meenen en Jeroen Los
Januari 2012: Vincent Van MeenenDeze Pintenaar is sinds 31 juli 'Gevonden dichterWATOU 2011'.Vincent trad met zijn eigen poëzie eerder op op De Nachten, Zuiderzinnen en deNacht van de Poëzie in Gent. In De Pinte is hij de eerste dichter die deelneemtaan het project 'Kunstenaar van de maand'. Later dit jaar zal hij met deverzamelde woorden van 'De Pinte dicht!?' (zie lager) een gemeentegedichtschrijven! In januari stelt hij liefdesgedichten tentoon gecombineerd mettekeningen van Jeroen Los. Hij schrijft omdat het rust brengt. Omdat het eenambacht is, en daar in onze kennismaatschappij nog amper plaats voor is.

2011

December- Chris De Clercq
December 2011: Chris De ClercqChrisDe Clercq is voor velen wellicht geen onbekende. De onlangs 75 jaar gewordenschilder is al meer dan 50 jaar actief en kreeg al meerdere onderscheidingen.Als je zijn oeuvre analyseert - met het in 1960 voor het 50ste Nationale Salongeselecteerde 'Blauwe Kompositie' voorop - kan je daaruit concluderen dat DeClercq steeds op zoek was naar zichzelf en een hem geëigende stijl. Dieeigenheid heeft hij zeker gevonden. Het belangrijkste is echter dat hij,precies door die ongebreidelde nieuwsgierigheid en dat eindeloos zoeken, zowatalle 'toonaarden' van de beeldende kunst in zich draagt. 


November - Lina Ceulemans
November 2011: Lina CeulemansHetbeeldend werk van Lina kan zowel schilderkunst als keramiek zijn, maar in beidekan je meestal één constante aantreffen: MENSEN! Deze kunstenares isgebiologeerd door het menselijke lichaam, ze gaat als kunstenaar graag deuitdaging aan om de 'beweging' vast te leggen op het doek. De eigenheid vanmensen die dansen, werken,... probeert ze te vertalen in penseelstreken. Thuisen in het atelier van Kristine Cnudde werkt ze met klei, vooral omdat boetserenzo leuk en ontspannend is. Het liefst boetseert ze naar levend model. Linawerkt ook af en toe in opdracht naar foto's.  


Oktober– Nick Langeraert
Oktober 2011: Nick LangeraertIneen zich alsmaar sneller voorthaastende wereld vindt Nick Langeraert alskunstenaar de nodige rust door te beeldhouwen en te schilderen. Nick schildertomdat hij plezier vindt in het weergeven van het mooie dat ons omringt. Nick,al meer dan 20 jaar lid van kunstkring Centaura, werkt ook graag met hout omdatde eigenschappen van dat materiaal dominant zijn voor de uiteindelijkevormgeving van het beeld. 


September– Karina Alisch
September 2011: Karina AlischSinds1999 maakt Karina Alisch deel uit van art@depinte, dat de laatste 7 jaar onderde artistieke leiding van Igor Preys staat. Haar voorkeur gaat uit naar hetwerken met acryl of impasto (een schildertechniek waarbij de verf in zeer dikkestreken of klodders op het kunstwerk wordt aangebracht), maar ook een fijnwerkje met pen en inkt kan haar bekoren. Ze schildert omdat ze het penseel endoek graag hanteert wanneer 'de muze passeert'. Over kunst stelt ze zich niette veel vragen. Heel eenvoudig: "Kleuren en vormen op het gepaste moment". 


Augustus - AlineDeruyck
Augustus 2011: Aline DeruyckAlvroeg in haar leven maakte Aline Deruyck de keuze om verder te gaan in hetartistieke circuit. Haar humanioraopleiding volgde ze immers aan het Sint-Lucasinstituut van Gent. Later genoot ze er ook de regentaatopleiding 'Plastischekunsten'. Door te schilderen geeft ze boeiende momenten een symbolische waarde,ze maakt daarvoor gebruik van verschillende technieken, maar vooral vanolieverf op doek. Het werk van Aline was eerder te zien op degroepstentoonstellingen van kunstkring Centaura, maar ook buiten de grenzen vanonze gemeente zoals in Wachtebeke of Vichte. Wie meer werken van Aline wil zienkan daarvoor terecht op www.kunstkring-centaura.be.


Juli - FaziaLeklou
Juli 2011: Fazia LeklouSchilderenis voor Fazia Leklou een manier om haar gevoelens en fantasie te uiten. Nietalle kunstenaars blijken "einzelgänger" te zijn. Fazia geniet ervan om metandere leden van art@depinte gemeenschappelijke projecten te realiseren; op diemomenten vindt ze het belangrijk om samen plezier te maken en te genieten vanelkaars creativiteit. Bij het schilderen maakt ze vooral gebruik van Acryl.Maar ook in andere disciplines, zoals werken met klei of cement, voelt ze zichthuis.   


Juni– Anja Van Droogenbroeck
Juni 2011: Anja Van DroogenbroeckAnjavan Droogenbroeck studeerde in '89 af aan de kunsthumaniora muziek van Gent.Enkele jaren terug, na omzwervingen in sport en muziek, besloot ze een cursusschilderen te volgen. Bij art@depinte kwam ze in contact met Igor Preys, waarze sinds 2007 lid van is. Anja maakt vooral gebruik van acryl maar waagt zichook aan beeldend werk met powertex, cement of keramiek.Vooralhet organische proces van schilderen spreekt haar aan: 'ik vind het fijn om aaneen project te werken en het geleidelijk aan te zien groeien'. Sinds 2008 stondhaar werk jaarlijks tentoon in de raadzaal van het gemeentehuis bij detentoonstellingen van art@depinte.


Mei– Caterina Bruschini  
Mei 2011: Caterina BruchiniNaeen stage in Frankrijk onder het wakend oog van lesgever Igor Preys begonCaterina Bruschini (Art@depinte) zich als kunstenares te uiten. Haar Toscaanseroots worden weerspiegeld in temperamentvolle kunstwerken vol kleur, leven envrolijkheid. Toch schrikt ze ook niet terug van een vleugje drama. Algemeenhoudt ze zich aan het uitgangspunt dat kunst geen "stijf gedoe" mag zijn. Kunstwordt voor haar pas 'Kunst' wanneer het toegankelijk is voor iedereen. Ze werktvooral met acryl, bister en maakt dikwijls een collage met verscheidene soortenmateriaal. In De Pinte was het werk van Caterina eerder te zien tijdens de WAK2010.  


April– Lieve De Vos
April 2011: Lieve De VosLieveDe Vos is een veelzijdige kunstenares die meerdere technieken in de vingersheeft. Pentekeningen, acryl, houtskool, pastel, gemengde technieken, papiermaché … ze probeerde het reeds allemaal uit. Vooral tijdens de wekelijkselessen van art@depinte legt ze zich toe op deze verschillende technieken. Zevolgde ook zomerstages naakttekenen in 2004 en 2007 onder leiding van IgorPreys. Haar werk is jaarlijks te bewonderen tijdens de groepstentoonstellingvan art@depinte en van 2001 tot en met 2004 maakte haar werk ook deel uit vande tentoonstellingen georganiseerd door Kunstkring Centaura.Lieveschildert eenvoudigweg omdat het een aangename bezigheid is en het haar eengevoel geeft van 'niks moet en alles mag'. 


Maart– Jenny De Corte
Maart 2011: Jenny De CorteKunstenaresJenny De Corte begon reeds op jonge leeftijd aquarellen te schilderen. Laterstapte ze over op schilderen op doek met olieverf. Ze scherpte haar talentenaan tijdens de opleiding aan de Academie voor Schone Kunsten te Gent en blijftzichzelf bijscholen tijdens de wekelijkse cursus van art@depinte onder leidingvan Igor Preys. Ze volgt ook regelmatig een cursus bij Paul Carlier. Haarfavoriete onderwerpen zijn de natuur en de zee. De impressies die ze opdoetgeeft ze weer met kleuren. Hierbij laat ze zich vaak inspireren door haar grotevoorbeelden, Claude Monet en Edward Hopper. Jenny stelt haar werk jaarlijkstentoon in het gemeentehuis van De Pinte tijdens de groepstentoonstelling vanart@depinte. 


Februari– Caroline Van Hoecke
Februari: Caroline Van HoeckeKeramisteCaroline Van Hoecke ontwikkelde reeds zeer vroeg haar artistieke talenten. Zevolgde Artistieke Humaniora aan het Sint-Lucas te Gent en koos ook in het HogerOnderwijs creatieve richtingen: 1 jaar publiciteitstekenen en 3 jaar RegentaatPlastische Kunsten aan het Instituut Sint-Maria te Antwerpen. Ook nadat ze deschoolbanken had verlaten, schoolde Caroline zich bij. 3 jaar avondschoolkeramiek in SASK te Deinze en 3 cursussen pottendraaien droegen bij tot haarontplooiing als keramiste. Carolinevervaardigt haar werk op een ambachtelijke manier, waarbij ze steeds streeftnaar een sobere vormgeving. Een fijn, speels accent zorgt voor de finishingtouch. Zeneemt geregeld deel aan groepstentoonstellingen van Kunstkring Centaura, zowelin De Pinte als daarbuiten. 

Januari– Nicole Van Landuyt
Januari 2012: Nicole Van LanduytNicolewas van kindsbeen af geboeid door kleuren. Pas op latere leeftijd echter vondze de tijd om kunst te beoefenen en haar talent verder te ontwikkelen. Van 2000tot 2004 volgde ze volwassenenonderwijs 'Ontwerp en Illustratietechnieken' ensinds 1998 volgt ze de wekelijkse workshops georganiseerd door art@depinte,onder begeleiding van Igor Preys. Vooral de laatste 5 jaar nam Nicole deel aanverschillende groepstentoonstellingen, o.a. aan de jaarlijkse tentoonstellingvan art@depinte.Haarfascinatie voor kleur is altijd gebleven, en in haar werken brengt ze vooralhet kleurenpalet van de natuur en de zee tot leven. Hoewel de nadruk ligt opschilderen, verkent Nicole ook graag andere expressiemogelijkheden zoalsboetseren en steenbewerking. De zoektocht naar nieuwe technieken en onderwerpenzet ze onvermoeid voort…Dewerken van Nicole Van Landuyt kunnen worden gehuurd via de gemeentelijkeArtotheek.

2010

December: Marcel Malingreau
December 2012: Marcel Malingreau
Opleiding:
1941-1944:Academie voor Schone Kunsten in Gent. Hijkreeg  er onderricht van o.a. HubertMalfaitTijdgenootvan Roger Raveel, Pierre Vlerick en Marcel Ysewijn 
Technieken: 
Belangrijkstetechnieken: aquarel en olieverf 
Tentoonstellingen: 
Sint-Baafsgalerij, GentCC, Wachtebeke, Kwaremont. Groepstentoonstellingen: Centaura, Hillegersberg(Nederland), Freiamt(Duitsland)
2010: Biennale dans la nouvelle Maison desMétiers d'Art de la Province du Brabant wallon

November:Kristine Cnudde
November 2010: Kristine Cnudde
Opleiding: 
Plastischekunsten Sint-Lucas Gent, RegentaatP.O. Sint-Lucas Gent; Cursussenin binnen—en buitenland in het maken van porseleinen poppen. Draaicursusbij Pol van Gompel.Zeerveel zelfstudie
Technieken: Alleplastische mogelijkheden met klei en glazuren, keramische wandplastieken,grafische technieken op potten en schalen.
Tentoonstellingen: Benefiettentoonstellingenvoor AZG en mucoteam UZG. Groepstentoonstellingenmet Kunstkring Centaura                                                                                     
2008–2010: Zingem : Kunstkring Triangel
2010: Biennale dans la nouvelle Maison desMétiers d'Art de la Province du Brabant wallon

Oktober:Luk Oppeel
Oktober 2010: Luk Oppeel
Opleiding: 
1998-2002:Academie voor Beeldende Kunst Gent: keramiek
2006-2010:Kon. Academie voor Beeldende Kunst Oudenaarde: beeldhouwen
2004:Zomeracademie Oostende: tekenen naar levend model
2005:Zomeracademie Oostende: boetseren naar levend model
2005:Art@De Pinte: schildertechnieken 
Technieken: Keramiek—Tekenen—Beeldhouwen:  in klei, gips, steen, hout en  vergankelijk materiaal
Tentoonstellingen: 2007:Oostende: Buyl-Art2007:Sint-Amandsberg (Groot-Begijnhof)2008:De Pinte: OCMW en Kasteel Scheldevelde2008–2010: Zingem : Kunstkring Triangel2010: Biennale dans la nouvelle Maison desMétiers d'Art de la Province du Brabant wallon


September:Ivo Houbrix

September 2010: Ivo Houbrix
Opleiding: 
Sinds2005 aangesloten bij art@depinte. Wekelijkseworkshop o.l.v. Igor Preys. Workshopskeramiek.
Technieken: Vooralacryl op doek, ook andere technieken. Werktook driedimensionaal.
Tentoonstellingen: Sinds2006 jaarlijks groepstentoonstellingen met art@depinte, deelnemervan  Artotheek De Pinte, Vichte– Oude kerk (2009)BibliotheekSt. Denijs-Westrem (2010) 


Augustus:Daniel Godefroi
Augustus 2010: Daniel Godefroi
Opleidingen: 
St.Lucas Gent - Architectuur TechniekenOlieverfop doek
Tentoonstellingen: Freiamt- Ottoschwanden (2006) Gordunahuis(2007). Jaarlijksegroepstentoonstellingen, Kunstkring Centaura (2005-2009), JubileumtentoonstellingCentaura 40 jaar (2008), Wachtebeke(2009), Vichte– Oude kerk (2009),BibliotheekSt. Denijs-Westrem (2010). 


Juli: Michiel Maton
Juli 2010: Michiel Maton
Michiel: "Schilderen zit in defamilie in het bloed. Het verfpalet en het doek waren mij niet onbekend. Vaderschilderde en voorvaderen gaven les in de techniek van de schilderkunst.Allerlei toevalligheden spoorden er mij toeaan het penseel zelf ter hand te nemen. Samen met enkele vrienden volgde ik eenweekendopleiding te Waregem. Na zo een eerste kennismaking zoekje uiteindelijk een eigen stijl. Mijn voorkeur gaat uit naar het schilderen vanlandschappen: echte romantiek voor mij. Ik hou ervan mooie plekjes uit denatuur op het doek te brengen. Een omgeving schilderen waar ik van hou, eenplekje dat geborgenheid uitstraalt. Het mooie aan mijn hobby is dat men zelfcreëert. Men maakt iets wezenlijks, op een doek, met de vrijheid van eenschilder, in de natuur." 


Juni:Ann Van Durme
Juni 2010: Ann Van Durme
Opleidingen:  
Zelfstudie. Ervaringsgerichteopleidingen ART@DE PINTE o.l.v. Roland Bracke en Igor Preys Annis al tien jaar de bezieler van het kunstatelier in De Pinte op woensdagnamiddag.
Technieken: Acrylop doek, papier-maché, Assemblage recycle (A.R.)
Tentoonstellingen: Jaarlijksetentoonstellingen met ART@DE PINTE Tentoonstellingenmet het kinderatelier tijdens de Week van de Amateurkunsten.
Ann is al tien jaar de bezieler van het kunstatelier in De Pinte op woensdagnamiddag Technieken  Acryl op doek, papier-maché, Assemblage recycle (A.R.) Tentoonstellingen  Jaarlijkse tentoonstellingen met ART @ DE PINTE Tentoonstellingen met het kinderatelier tijdens de Week van de Amateurkunsten

Mei: Alex Leijman
Mei 2010: Alex Leijman
Ik sta voor het raam en kijknaar buiten.Wat is mijn eerste indruk?Wat wil ik zien? Wat wil ik niet zien? Bewust, onbewust.Chaos, orde.Donker, licht Vreugde, verdriet.Leven, dood. Allesomvattend, subtiel, absurd.Realistisch, abstract, concept,minimaal.Kleur, zwart-wit.Textuur, structuur.vlak, lijn.Ets, litho.                


April: Rik Leeman
April 2010: Rik Leeman
Rik Leeman volgde de opleiding schilderkunst aan de Academie te Gent en noemtzichzelf autodidact en laatbloeier van 1961 tot op heden. Hij gebruikt acryl enolie op doek, schellak op papier, borstels, sponzen, vodden, zwabbers, 'pannelekkers',en alles wat hij onder handen krijgt. De beelden in zijn werken zijndichtgesmeerd, opgefokt, geprint, gefotoshopt, gehaald van slecht gekopieerdedvd's, van B-films, uit oude stripverhalen of natte kranten. Inspiratie komtuit beelden die uit de kamer naast de kunstenaar klinken, beelden die je hoofddoen draaien,  beelden die je naar binnenzuigen.


Maart: Irene De Meurechy
Maart 2010: Irene De Meurechy
Irene De Meurechy vindt in mooie beelden en impressies van vakantieoorden eenconstante inspiratiebron. De onderwerpen van deze tentoonstelling zijn dan ookSt. Cirq-Lapopie (Frankrijk), Griekse kleuren en herinneringen aan Guadeloupe.Irene maakt zowel aquarellen als werken met olieverftechniek, op doek en opMDF. In 2006 werd ze lid van art@depinte en stelt zejaarlijks tentoon tijdens de groepstentoonstellingen. In 2009 werd ze ookdeelnemer van de arthotheek.  


Februari: Dirk Dejonghe
februari 2010: Dirk Dejonghe
In de architectuuropleiding, professioneel en in de familie (vier generaties),  was en is de monumentenzorg het belangrijkste deel. Gebouwen, zowel oude als hedendaagse, kunnen monumenten zijn maar onze prachtige planeet is één en al Monument. De werken kunnen gezien worden als een verering daarvan en een wegdromen uit de te harde en te drukke wereld en stilstaan bij sfeermomenten van elementen, kleur en licht in de natuur. 


Januari: Hilde Claeys
Januari 2010: Hilde Claeys
Dikwijls wordt een groot, centraal werk opgesplitst in meerdere exemplaren. De onderlinge link aan elkaar wordt nooit duidelijk, werken van eenzelfde geheel worden niet vlug in één expo tentoongesteld. Maar de wetenschap dat aan het einde van elke lijn dezelfde lijn verder loopt in een ander werk maakt het interessant. En net door ze uit hun omgeving weg te halen en te ontdoen van alle ballast worden ze sterker en intrigerend. Als er al verklaringen moeten gezocht worden dan kan je die vinden in de herkomst, de geschiedenis van elk werk afzonderlijk. Maar zet ze nooit samen, want dan vertellen ze hun verhaal en niets is mooier dan jagen zonder te vangen… Less is more. 

2009

December: Rita Wildro
kvdmrw
Rita Wildro volgde een kunstopleiding aan het Sint-Lucas-instituut te Gent. Nadien bouwde ze een grote ervaring op in het atelier van Ghislain Swimberghe. Na een periode van olieverf op doek begon Rita Wildro te werken met zachte pastel. Een materiaal waarin zij beter haar impressionistische en sfeervolle velden vol klaprozen, vingerhoedskruid, ridderspoor kon verbeelden. In haar werken focust Rita Wildro zich vooral op zomerse binnentuinen en bloemen die ze accuraat, op een directe manier en met een sterk coloriet uitbeeldt.  Met een grote gevoeligheid zonder evenwel in een inhoudsloze sentimentaliteit te vervallen weet Rita Wildro zowel scherpe details als wazige gedeeltes tot een geslaagde compositie te smeden. Sinds 1968 is ze medestichter en bestuurslid van de kunstkring Centaura De Pinte en is reeds enkele jaren lid van MAEKV (Mérite Artistique Europ. Kunstverdienste) en behaalde reeds enkele medailles.  


November:Jean Lootens
kvdmjl
Jean Lootens is ingenieur architect. Hij volgde avondlessen tekenen enschilderen aan Sint-Lucas, Gent en in Sint-Martens Latem. Sinds 1997 maakt hijdeel uit van art @ depinte vzw als bestuurslid en is hij hun vertegenwoordigerbinnen de gemeentelijke culturele raad. Hij is ook lid van KVIV(ingenieursvereniging) - kunstenaars. Jaarlijks neemt hij deel aan één ofmeerdere groepstentoonstellingen.   Fantasieinspireert hem tot kunst. Maar ook enkele groten zoals Alechinsky en Matissezinderen doorheen zijn werk. Onderwerpen: een theeservies zonder thee, eendames- schoen in een wijnkrat of 21 zwarte dames dwarrelend in een droom.                                                                                                                          


logo Cultuurdienst De Pinte
 
Dienst Cultuur
Ontmoetingscentrum Polderbos (OCP)
Polderbos 20
9840 De Pinte