Subsidie kleine landschapselementen (KLE)

Kleine landschapselementen zorgen voor de zogenaamde ecologische infrastructuur. Ze vormen de verbindingen tussen verschillende natuurgebieden. We zouden ze de snelwegen van de natuur kunnen noemen. Met name de lintvormige landschapselementen (bermen, houtwallen) maken het voor dieren mogelijk om van het ene natuurgebied in het andere te komen. Ook losstaande landschapselementen (struwelen, poelen) maken uitwisseling tussen gebieden mogelijk. Ze fungeren als zogenaamde steppingstones: door van struweel naar struweel te reizen, kunnen dieren ook in een ander natuurgebied terechtkomen.
 
Particulieren die kleine landschapselementen willen aanleggen en/of onderhouden kunnen vanaf 1 januari 2006 rekenen op een premie van het gemeentebestuur. Volgende KLE worden gesubsidieerd:
  • heggen / hagen
  • houtkanten / houtwallen
  • bomenrijen
  • knotbomen
  • natuurtechnische graafwerken
  • hoogstamboomgaarden
Klik hier voor het subsidiereglement
Klik hier voor de bijlage bij het subsidiereglement
Klik hier voor het aanvraagformulier

Contactpersoon: Cleo Veireman, tel. 09 280 80 24, e-mail: cleo.veireman@depinte.be