Inspraak en participatie

Wij luisteren graag naar jouw ideeën en betrekken je graag bij de uitwerking van het gemeentelijke beleid  
jouw mening over De Pinte welkom
In het INFOblad voor januari - februari 2019 vind je een eerste oproep voor kandidaten voor adviesraden. Het huidige gemeentebestuur wil participatie ook ruimer aanpakken, als rode draad doorheen de beleidsperiode, bij het vorm geven van het meerjarenplan, maar ook projectmatig (bijvoorbeeld voor de invulling van de bestemming van het jeugdhuis). 
 
Wil je eenmalig of langer jouw stem laten horen over een of meerdere van volgende thema’s? Vul dan onderstaand formulier in.
 
We sturen jou dan vrijblijvend uitnodigingen voor overlegmomenten of andere participatiemogelijkheden betreffende het gemeentelijke beleid.
 
We zijn alvast benieuwd naar jouw mening!
 
Inschrijven