Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Horeca en middenstand

Horeca en middenstand

horeca

Welke handelszaken mogen open blijven? 

Cafés en restaurants zijn gesloten tot 1 maart 2021. Enkel leveringen en de verkoop van afhaalmaaltijden (zoals bv. traiteurmaaltijden) zijn toegestaan, en dit tot 22:00 uur 's avonds. Alcohol mag slechts tot 20:00 uur worden verkocht en/of geleverd.

Initiatieven waarbij locaties worden ingericht om klanten te ontvangen en/of te bedienen zoals in bijvoorbeeld chalets, caravans, mobilhomes op een parking, het terras of een aparte locatie, zodat deze klanten daar hun maaltijd kunnen consumeren, zijn verboden.

Alle ondernemingen en verenigingen die goederen aanbieden aan consumenten kunnen hun activiteiten hervatten. Het overlegcomité heeft besloten dat zij opnieuw consumenten in hun inrichting kunnen ontvangen, mits naleving van de hierna beschreven veertien minimale regels:

  1. De onderneming of vereniging informeert de consumenten, personeelsleden en derden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding;
  2. Een afstand van 1,5 m tussen elke persoon wordt gegarandeerd;
  3. De consumenten worden toegelaten gedurende maximum 30 minuten, maar het bezoek kan langer duren indien de onderneming of uitsluitend op afspraak werkt;
  4. Eén consument wordt toegelaten per 10 m2 van de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte;
  5. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten om twee consumenten tegelijkertijd te ontvangen, mits een afstand van 1,5 m tussen elke persoon gegarandeerd is;
  6. Indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte meer dan 400 m² bedraagt, dient in een toereikende toegangscontrole te worden voorzien. Voor meer informatie zie de specifieke vraag over de toegangscontroles;
  7. Het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes. Indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen;
  8. De activiteit moet, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid, zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;
  9. De onderneming of vereniging stelt aan het personeel en de consumenten middelen ter beschikking om aan de noodzakelijke handhygiëne te voldoen;
  10. De onderneming of vereniging neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  11. De onderneming of vereniging zorgt voor een goede verluchting;
  12. Een contactpersoon wordt aangeduid en bekendgemaakt, zodat consumenten en personeelsleden, een mogelijke besmetting met het coronavirus COVID-19 kunnen melden met het oog op het vergemakkelijken van contact tracing;
  13. Terrassen en openbare ruimten worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden en met respect voor dezelfde regels als deze die binnen gelden.
  14. Er wordt individueel gewinkeld met uitzondering van de minderjarigen van het eigen huishouden of de personen die nood hebben aan begeleiding, die kunnen worden begeleid door één volwassene. Er is ook een uitzondering voorzien voor de bezoeken op afspraak.

  Dienstverlening waarbij de afstand van 1,5 meter tussen de dienstverlener en de consument niet kan worden gegarandeerd, blijft op dit moment verboden. Bijgevolg blijven de volgende ondernemingen (of onderdelen van ondernemingen) in elk geval gesloten tot 1 maart: 
  • schoonheidssalons;
  • niet-medische pedicurezaken;
  • nagelsalons;
  • massagesalons;
  • barbiers;
  • tatoeage- en piercingsalons.
  Uitzondering zijn de kappers. Die openen vanaf 13 maart.  

  Medische of paramedische contactberoepen en beroepen beschouwd als 'noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie' mogen uitgeoefend worden, ook aan huis, zoals bijvoorbeeld tandartsen, psychologen, kinesitherapie, thuisverpleging, kraamzorg, familiehulp, palliatieve thuiszorg, de essentiële haarwerken voor personen met een medische aandoening ... Voetverzorging door podologen en niet-uitstelbare voetverzorging, om medische redenen, door andere professionelen dan podologen mogen nog steeds uitgevoerd worden.
  Ook dienstverlening voor rijopleidingen, rijexamens en opleidingen voor het besturen van luchtvaartuigen met als doel een professionele kwalificatie te verwerven zijn toegelaten mits naleving van de modaliteiten voorzien in het toepasselijke protocol. 

  Koop lokaal: afhaalmogelijkheden

  Onze lokale handelaars zijn creatief en lanceren afhaalmogelijkheden. 
  Een overzicht vind je ook hier terug. 

  Gemeentelijke coronapremie

  Steunmaatregelen van de federale regering

  De federale regering heeft tevens tien maatregelen goedgekeurd, ter ondersteuning van bedrijven en zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus.
  •     Tijdelijke werkloosheid door overmacht
  •     Uitkeringen tijdelijke werkloosheid verhoogd
  •     Betalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen
  •     Betalingsplan btw
  •     Betalingsplan voor bedrijfsvoorheffing
  •     Betalingsplan personenbelasting/vennootschapsbelasting
  •     Vermindering van de voorafbetaling voor zelfstandigen
  •     Uitstel of vrijstelling van betaling van sociale bijdragen voor zelfstandigen
  •     Verkrijgen van een vervangingsinkomen voor zelfstandigen (overbruggingsrecht)
  •     Flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten.

  Deze maatregelen zullen voortdurend geëvalueerd worden en waar nodig, versterkt worden.

  Een algemene opsomming van alle bijkomende steunmaatregelen kan je hier terugvinden (onder coronamaatregelen).

  Steunmaatregelen van de Vlaamse regering

  Nieuwe maatregel (update 16/11)

  • Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme: steunmaatregelen voor ondernemers voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 (eerste periode) en de handelshuurlening wordt verlengd tot 1 maart 2021.
   Meer info steunmaatregelen Vlaamse ondernemingen
   Corona-hinderpremie

   Omwille van de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen. De corona hinderpremie bedraagt 4000 euro voor bedrijven met een fysieke inrichting die verplicht volledig moeten sluiten. 

   Meer info

   Eenmalige compensatiepremie voor ondernemers met zwaar omzetverlies
   Deze premie richt zich tot de ondernemingen en hun toeleveranciers die nog verder mogen werken of winkels die open blijven tijdens de lockdown maar door de beperkende maatregelen een omzetdaling van minstens 60 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.
   Voor wie?
   Ondernemingen die niet verplicht moe(s)ten sluiten ten gevolge van de federale coronamaatregelen, maar die wel een groot omzetverlies lijden.
   Voorbeelden: evenementensector, freelancers, (para)medische beroepen (kinesitherapeuten, tandartsen, psychologen, logopedisten …), dierenpensions, landbouwsector, dienstenleveranciers, gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels, schilders, loodgieters …

   Wat?
   De eenmalige compensatiepremie bedraagt 3 000 euro (1 500 euro voor zelfstandigen in bijberoep met beperkt inkomen).

   Voorwaarden 

   De concrete voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze compensatiepremie vind je op infopagina Vlaio.

   Zie ook