Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Wonen  /  Wegen & Verkeer  /  Werken & Wegomleggingen  /  Geluidsschermen E17

Geluidsschermen E17

Begin januari 2020vond een overleg plaats tussen de gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer(AWV) omtrent de geplaatste geluidsschermen langs de E17. Na de uitvoering vande werken voor het plaatsen van de geluidsschermen langsheen de autosnelweg E17heeft het AWV de contractuele in-situ metingen ter hoogte van degeluidsschermen uitgevoerd.  Daarnaast wordennormaliter geluidsmetingen uitgevoerd ter hoogte van een aantal woningen, waarook voor de plaatsing van de schermen metingen werden uitgevoerd.
Naaraanleiding van de ontvangen klachten van bewoners heeft AWV in samenspraak metonze diensten beslist om deze controlemetingen uit te breiden naar extralocaties. De metingen zijn reedsgedeeltelijk uitgevoerd. Een deel van de metingen ten zuiden van de E17 staatnog gepland. Om representatief te zijn moeten de metingen bij quasi dezelfdeweersomstandigheden als de eerste uitgevoerd worden.
Op de vergadering vanbegin januari 2020 werd ook beslist om eind april een infovergadering met debetrokken inwoners te organiseren om de resultaten van de geluidsmetingen toete lichten. Door de uitbraak van het COVID-19-virus zijn alle metingen echter uitgesteld.Ook de infovergadering kan momenteel niet doorgaan. Wij zullen deze verplaatsennaar een nog te bepalen datum in september, waarop alle resultaten aan utoegelicht zullen worden.
Ondertussen werd, opbasis van de eerste evaluatie, reeds beslist om de geluidsschermen ter hoogtevan de brug aan Pont-Noord te verlengen met 70 meter aan de kant van De Pinterichting Gent. Deze werken staan gepland voor de maand augustus, gelieve er rekening mee te houden dat de planning onder voorbehoud isvan onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.
Wij houden u verder op de hoogte.