Dienstverlening gemeente

 
 
Dienstverlening gemeentediensten
De dienstverlening van de gemeentelijke en sociale diensten werd aangepast. Het gemeentehuis, het sociaal huis en het OCP blijven voorlopig gesloten voor algemeen bezoek. De diensten blijven wel telefonisch en per e-mail bereikbaar voor dringende zaken (telefoonpermanentie in de voormiddag). Indien nodig kan een afspraak worden ingepland met een medewerker. 
 
OPGELET: het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van het gemeentehuis of andere gemeentelijke gebouwen!

•Dienst Burgerzaken - burgerzaken@depinte.be - tel. 09 280 80 60 

•Dienst Vrije Tijd - vrijetijd@depinte.be - tel. 09 280 98 40 

•Sociale Dienst - socialedienst@ocmwdepinte.be - tel. 09 280 72 93  

 
Voor de dienst Burgerzaken kan u ook gebruikmaken van het e-loket voor het aanvragen van attesten. De contactgegevens van alle andere diensten vindt u hier terug. 
   
De Minder Mobielen Centrale is momenteel ook niet operationeel.
 
Gemeentelijke gebouwen
De gemeentelijke gebouwen zijn gesloten voor alle bezoekers. Het gaat hier over:
•Het OCP
 (zowel de cultuur- als sportinfrastructuur) 
•Sportpark Moerkensheide
 
•De Veldblomme
•Jeugdhuis
•Kelder en kapel kasteel OCMW
 
Ook de refter en de sportzaal van de gemeentelijk basisschool en het vergaderzaal van ‘t Bommeltje kunnen niet meer gebruikt worden voor buitenschoolse activiteiten.
 
Recyclagepark
Het recyclagepark is terug open sinds dinsdag 7 april 2020, mits reservatie. 
Klik hier voor alle info
 
Huis-aan-huis afvalophaling

Momenteel gaan de volgende afvalinzamelingen normaal door:

  • Huis-aan-huisophaling restafval
  • Huis-aan-huisophaling PMD, papier en karton en GFT
  • Ophaling van glas in onze glascontainers (onder- en bovengronds)
Let wel: de huis-aan-huisophaalrondes kunnen wel verstoord zijn (door minder personeel). Het is daarom belangrijk dat je afval zeker de avond op voorhand wordt buitengezet!
 
De volgende ophaalrondes worden opnieuw opgestart:
  • De textielcontainers komen terug, dus textielinzameling is weer mogelijk.
  • De KGA-inzameling start terug in het weekend van 8 en 9 mei
  • Asbestinzameling is weer mogelijk in het recyclagepark vanaf 3 augustus
Volgende zaken werden voorlopig stopgezet:
  • Snoeihout aan huis
  • Grof vuil aan huis
  • Textiel aan huis
Klik hier voor meer info

De bibliotheek is terug open sinds 1 juli 2020 met aangepaste openingstijden. Meer info over de opening van de bib.

WZC Scheldevelde
In ons woonzorgcentrum Scheldevelde geldt er een beperkte, strikte bezoekregeling. Het seniorenrestaurant vindt momenteel niet plaats (afhaal is wel mogelijk).
 
Consultatiebureau Kind&Gezin
Kind en Gezin laat is sinds 1 april 2020 opnieuw gestart met een beperkte fysieke dienstverlening voor het vaccineren van alle kinderen. Kind en Gezin neemt zelf contact op met de ouders om af te spreken. Veel gestelde vragen voor jonge gezinnen kan je ook terugvinden op www.kindengezin.be.
 
Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde
De zitdagen in de verschillende OCMW’s van ons werkingsgebied vinden voorlopig niet plaats. 
Klik hier voor de maatregelen van het SVK
 
Sociaal Huis
Nood aan ondersteuning? Het coronavirus zorgt ervoor dat meer mensen in moeilijkheden geraken. Heb je financiële moeilijkheden? Heb je nood aan ondersteuning? Heb je vragen?
Onze sociale dienst staat klaar om te helpen. Bel iedere voormiddag 09 280 72 99 of mail info@sociaalhuisdepinte.be.