Dienstverlening anderen

De Post
Er is een aangepaste dienstverlening opgemaakt voor De Post. 

De Lijn 
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle reizigers ouder dan twaalf jaar.
Meer info op de website van De Lijn
 
  
NMBS
Aanpassing treinaanbod 
 
Cambio
Cambio autodelen blijft operationeel.

Erediensten/begrafenissen (update 7/9)
Religieuze erediensten en levensbeschouwelijke bijeenkomsten (wekelijks of dagelijks alsook de diensten of vieringen naar aanleiding van geboorte, doop, huwelijk en overlijden) mogen worden hervat, met inachtneming van onder meer de volgende regels:
  • de veiligheidsafstand van 1,5 meter moet worden nageleefd aan de hand van een vooraf bepaalde maximum aantal personen per gebouw, met een maximum van 200 personen;
  • fysieke aanrakingen tussen personen en van voorwerpen door verschillende deelnemers zijn verboden;
  • de terbeschikkingstelling van middelen om de noodzakelijke handhygiëne te voorzien bij de in- en uitgang;
  • iedereen vanaf twaalf jaar is verplicht een mondmasker of een veilig alternatief in stof te dragen in gebedshuizen en bezinningsplaatsen. 
Kreeg je te maken met het verlies van een dierbare? Missing you kan jou helpen rouwen (website, brochure).   
  
Parkbos
Aan de infopanelen van het Parkbos hangen de richtlijnen in verband met corona uit. Leef deze maatregelen na. De voornaamste is uiteraard afstand houden. Uiteraard moeten ook de honden aan de leiband en neem je afval terug mee.
 
Kringwinkel (Ateljee)

Fluvius
Sinds 11 mei 2020 komt Fluvius terug tot bij jou. Ze hervatten al hun activiteiten. Naast dringende interventies en werken in de straat, betekent dit dat ze ook terug langsgaan bij klanten thuis om geplande werken uit te voeren. Ze zorgen er steeds voor dat dit op een veilige manier kan gebeuren. 
Meer info op de website van Fluvius