Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Leven  /  Welzijn  /  Stop Corona  /  Dienstverlening anderen

Dienstverlening anderen

De Post
Er is een aangepaste dienstverlening opgemaakt voor De Post. 

De Lijn
Het dragen van een mondmasker is verplicht voor alle reizigers ouder dan twaalf jaar.
Meer info op de website van De Lijn
Als een gevolg van hetcoronavirus heeft De Lijn beslist om dit jaar geen speciale bussen entrams in te zetten op oudejaarsnacht. Het nachtnet rijdt niet uit op 24 en 31 december 2020. In Gent stad is er nogeen beperkte bediening op bepaalde lijnen en trajecten, en dat tot 24 uur. 

  affiche De Lijn klein
  NMBS
  Cambio
  Cambio autodelen blijft operationeel.

  Erediensten/begrafenissen (update 12 december 2020)
  Een maximum van vijftien personen, kinderen tot en met twaalf jaar niet meegeteld, en de ambtenaar van de burgerlijke stand en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag de volgende activiteiten in de gebouwen die hiervoor bestemd zijn, bijwonen:
  • burgerlijke huwelijken;
  • begrafenissen en crematies zonder de mogelijkheid tot blootstelling van het lichaam;
  • de collectieve uitoefening van de eredienst en de collectieve uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en van activiteiten binnen een filosofisch-levensbeschouwelijke vereniging.

  De volgende minimale regels dienen te worden nageleefd:
  1. de uitbater of organisator informeert de aanwezigen en personeelsleden tijdig en duidelijk zichtbaar over de geldende preventiemaatregelen en verstrekt de personeelsleden een passende opleiding;
  2. een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m2 is toegelaten;
  3. het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;
  4. de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;
  5. de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;
  6. de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;
  7. de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;
  8. fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;
  9. fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.
  Kreegje te maken met het verlies van een dierbare? Missing you kan jou helpenrouwen (website, brochure).   
  Parkbos
  Aan de infopanelen van het Parkbos hangen de richtlijnen in verband met corona uit. Leef deze maatregelen na. De voornaamste is uiteraard afstand houden. Uiteraard moeten ook de honden aan de leiband en neem je afval terug mee.
  Kringwinkel
  Naar aanleiding van de lockdown zijn alle Kringwinkels gesloten, evenals de brengpunten. Ook de inzameling van textiel kan niet langer plaatsvinden. De textielcontainers van Ateljee worden eerstdaags weggehaald. De containers op de recyclageparken zullen worden leeggehaald en 'afgeplakt'.