BCSD

Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD)

 
Het BCSD stuurt de activiteiten aan van de sociale dienst, het sociaal huis, de sociale dienst van het woonzorgcentrum en de Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang. Het is het Bijzonder Comité dat belast is met de opvolging van sociale en individuele dossiers. 
 
Op de foto van links naar rechts: Hilde, An, Inge, Greet, Jan, Lieve, Lieven, Guy
 
Samenstelling
Lieve Van Lancker (voorzitter)
Mieregoed 15
tel. 09 221 46 96
lieve.vanlancker@depinte.be
 
Guy Blomme
Heirweg 39
guy.blomme@depinte.be 
 
Lieven Lekens
Koning Albertlaan 15  
lieven.lekens@depinte.be 

Greet VanDen Berghe
Moerkensheide 53
greet.vandenberghe@depinte.be 

Inge Temmerman
Oude Gentweg 40
inge.temmerman@depinte.be 
 
Jan Turf
Borluutlaan 4
jan.turf@depinte.be 
 
An Stroobandt
Cyriel Buysselaan 42
an.stroobandt@depinte.be