Zoeken in De Pinte.be

Home  /  Bestuur  /  Communicatie  /  Nieuws  /  Agenda gemeente- en OCMW-raad 25 januari 2021

Agenda gemeente- en OCMW-raad 25 januari 2021

U bent van harte welkom tijdens de zitting van de gemeenteraad met aansluitend OCMW-raad die zal plaatsvinden op maandag 25 januari 2021 om 20 uur. U kunt de zitting digitaal volgen via www.depinte.be/live-gemeenteraad.

Agenda gemeenteraad (met toegevoegde punten)

Openbaar
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Goedkeuring van de samenwerkingsovereenkomst, afgesloten met het Agentschap Zorg en Gezondheid houdende het opnemen van complementaire engagementen in het kader van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 november 2020 tot toekenning van een subsidie aan de lokale besturen om de contact- en bronopsporing ter bestrijding van de COVID-19-pandemie te versterken
3. Deelakkoord VIA 6 'koopkrachtverhoging publieke en private zorgsector'
4. Gemeentelijke basisschool - schoolraad - verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van het personeel in de schoolraad
5. Gemeentelijke basisschool - schoolraad - verkiezingsreglement voor de verkiezing van de geleding van de ouders in de schoolraad
6. Renovatie gemeentehuis fase 1 - Kennisname eindstaat lot 02 en lot 03
7. Keistraat - samenwerkingsovereenkomst, bestek en raming asfaltering en herstel plateau
8. EVA Programma vzw De Pinte - algemene vergadering van 11 februari 2021 - beraadslagen agenda - bepalen mandaat vertegenwoordiger
9. Reglement financiële tussenkomst coronakosten voor ondernemingen en verenigingen - verlenging
10. Stand van zaken coronamaatregelen - Kennisname
11. Sluikstorten en zwerfvuil in onze gemeente (toegevoegd punt)
12. Nieuwe federale wetgeving inzake verenigingswerk en de impact daarvan op de Pintse en Zevergemse sportclubs (toegevoegd punt)
13. Mededelingen gemeenteraadsvoorzitter
14. Mondelinge vragen

Agenda OCMW-raad

Openbaar
1. Goedkeuren notulen vorige vergadering
2. Deelakkoord VIA 6 'koopkrachtverhoging publieke en private zorgsector'
3. Mededelingen voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn
4. Mondelinge vragen