Aanvraagformulier infoborden dorpskernen

De verwerking van de boodschappen voor de digitale infoborden in de dorpskernen (waarvoor dit formulier van toepassing is) gebeurt door de communicatieambtenaar (tel. 09 280 80 89, e-mail: communicatie@depinte.be).
 
De aanvraag kan ten vroegste twee maanden en ten laatste veertien kalenderdagen voor de datum van de activiteit doorgestuurd worden. Duur publicatie: ongeveer twee weken.
 
Gelieve de omschrijving zo kort mogelijk te formuleren. Het aantal tekens per 'slide' op het infobord is beperkt (100 tekens).
 
Link naar het volledige reglement