Wettelijke bekendmakingen

Hieronder vindt u een overzicht van de beslissingen die de gemeente bekendmaakt volgens artikel 186 van het Gemeentedecreet.
 
Reglement /verordening / verslag
Beslissing van
Datum vaststelling
Datum bekendmaking
Geldig tot
Reglement voor het uitlenen van gemeentelijk materiaal  gemeenteraad 2017-03-06
2017-03-24
NVT
Reglement voor het gebruik van de gemeentelijke infrastructuur  gemeenteraad 2017-03-06
2017-03-24
NVT
Bericht aan de bevolking gemeenteraad 2017-03-06
 gemeenteraad  2017-03-06 2017-03-23
2017-04-13
Gemeentelijk reglement tot goedkeuring van de code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen
 gemeenteraad 2017-03-06
2017-03-20
NVT
Belastingreglement op leegstaande woningen en/of gebouwen  gemeenteraad  2017-03-06  2017-03-09  2019-12-31
Verslag gemeenteraad 2017-01-30
 gemeenteraad  2017-01-30  2017-03-08 NVT
Gemeentelijke tussenkomst voor de uitvoering van een gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater op privéterrein n.a.v. werken aan de openbare riolering in een deel van de Langevelddreef en Spoorweglaan
gemeenteraad
2017-01-30
2017-02-15
2018-12-31