Politiezone Schelde-Leie

Hoofdcommissariaat Politiezone Schelde-Leie
hoofdcommissariaatFlorastraat 19
9840 De Pinte
tel. 09 321 76 60
fax 09 321 76 95
e-mail: contact@pzschelde-leie.be
http://www.scheldeleie.be
 
Openingsuren:
Elke werkdag van 8 tot 20 uur
Op zaterdag van 10 tot 18 uur

Waarvoor kan u er terecht?
In het hoofdcommissariaat vindt u - naast de directie en de administratieve diensten - de interventiedienst, de lokale recherche, de verkeerscel, de sociale cel en de diefstalpreventiedienst. In het hoofdcommissariaat kunt u  terecht voor informatie, klacht of aangifte. Buiten de openingsuren kan u in geval van nood rechtstreeks in contact komen met de noodcentrale 101 via de aan de ingang bevestigde parlofoon.

Commissariaat De Pinte
wijkcommissariaatKoning Albertlaan 1
9840 De Pinte
tel. 09 280 80 40
fax 09 281 04 55
e-mail: depinte@pzschelde-leie.be

Openingsuren:
Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur
Op maandagavond van 17.30 tot 19.30 uur (niet tijdens de maanden juli en augustus)
Enkel volgens afspraak in de namiddag

Waarvoor kunt u er terecht?
 
• Woonstvaststellingen
• Aanvragen fietsregistratie (online fietsregistratie)
• Aanvragen woningtoezicht
• Aangifte verlies identiteitskaart of rijbewijs
• Kleine misdrijven (bijvoorbeeld fietsdiefstal, vandalisme …)
• Gevonden dieren
• Gevonden voorwerpen

Verder staan de wijkinspecteurs in voor een waaier aan opdrachten zoals:
 
• Tussenkomen in burenconflicten en trachten samen oplossingen te vinden.
• Nuttige inlichtingen verzamelen in de wijk door zichtbaar aanwezig te zijn.
• Aanhoren van klachten en vragen van de wijkbewoners en eventueel doorverwijzen naar de juiste kanalen.
• Huisbezoek brengen aan nieuwe inwoners om hun officiële inschrijving te regelen.
• Woningtoezicht, aangevraagd door inwoners die op vakantie gaan of hun woonst voor langere tijd onbewoond achterlaten (bijvoorbeeld bij ziekenhuisopname).
• Toezien op foutief of gevaarlijk parkeren aan de scholen.
• Opdrachten van het parket behandelen. De meeste opdrachten omvatten het verhoor van overtreders.
• De gemeente adviseren rond de organisatie van sportwedstrijden, festiviteiten, wegenwerken en omleidingen.
• Slachtoffers (voornamelijk van inbraak) bezoeken om een stand van zaken te geven van het onderzoek en hun gemoedstoestand na te gaan.