Sitemap

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.
Navigatie (hoofd)
Skip Navigation Links.
Collapse HomeHome
Collapse BestuurBestuur
Collapse SchepencollegeSchepencollege
Schepenen
Burgemeester
Collapse GemeenteraadGemeenteraad
Samenstelling
Voorzitter
Agenda
Verslagen
Beleid
Wettelijke bekendmakingen
Collapse AdviesradenAdviesraden
Bibliotheek
Cultuur
Economie en middenstand
Erfgoed
Infrastructuur
Jeugd
Kinderopvang en opvoeding
Landbouw
Collapse Milieu en natuurMilieu en natuur
Samenstelling Mina-raad
Mobiliteit
Ontwikkelingssamenwerking
Senioren
Gecoro
Sport
Speelpleinwerking
Collapse CommunicatieCommunicatie
Collapse NieuwsbrievenNieuwsbrieven
Nieuwsbrief Sport
Archief
Nieuwsbrief Algemeen
Nieuwsbrief Cultuur
Nieuwsbrief Jeugd
Nieuwsbrief Duurzaamheid & Milieu
Nieuwsbrief Agenda Gemeenteraad
e-Bibliotheek
Infoblad
Deze website
Affichering
Pers
Huisstijl
Collapse InfobordenInfoborden
Infobord OCP
Aanvraagformulier infoborden dorpskernen
Andere publicaties
Nieuwsarchief
Collapse GemeentedienstenGemeentediensten
Openingsuren
Gemeentesecretaris
Financieel beheerder
Bibliotheek
Burgerzaken
Communicatie
Cultuur
Financiën
GIS
Grondzaken
Interne zaken
Jeugd
Milieu & Duurzaamheid
Senioren
Sport
Stedenbouw
Vrije tijd
Vacatures
OCMW
Sociaal Huis
Collapse PolitiePolitie
Bereikbaarheid
Buurtinformatienetwerken (BIN)
Collapse WonenWonen
Collapse HuisvestingHuisvesting
Conformiteitsattest
Ongeschikt- en onbewoonbaarheid
Tweede verblijven
Leegstand
Sociale huisvesting
Zorgwonen
Collapse Bouwen & VerbouwenBouwen & Verbouwen
Collapse Riolering & WaterRiolering & Water
Riolering
Water
Openbare onderzoeken
Digitale bouwaanvragen
Collapse Vergunningen & AttestenVergunningen & Attesten
Verkavelingsvergunning
Stedenbouwkundig attest
Meldingsplicht
Stedenbouwkundige vergunning
Signalisatievergunning
Stedenbouwkundige voorschriften
Bouwdienst
Premies voor bouwen, verbouwen en energiebesparende maatregelen
Collapse Kopen & verkopenKopen & verkopen
energieprestatiecertificaat
bodemattest
notariële inlichtingen en stedenbouwkundige uittreksels
Collapse Ruimtelijke planningRuimtelijke planning
Gewestplan
Bijzonder Plan van Aanleg
Ruimtelijk Structuurplan
Ruimtelijk Uitvoeringsplan
RUP Functionele Cluster
RUP Zevergem Scheldedorp
Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
Collapse Wegen & VerkeerWegen & Verkeer
Collapse WerkenWerken
Werken Weefstraat - Zwartegat
Project Oude Gentweg - Hemelrijkstraat
Werken Farys
Werken Eandis
Project afrittencomplex E17 - N60
Project Langevelddreef
Project verkeersplateaus Polderdreef - 't Kruisken
Project asfaltering Klossestraat
Wegomleggingen
Signalisatievergunning
Blauwe zone
Sneeuwbestrijding
Collapse MobiliteitsplanMobiliteitsplan
Mobiliteitsenquête aan het station
SAVE-charter
Wat na een verkeersongeval?
Openbaar vervoer
Geluidsschermen
Collapse AfvalinzamelingAfvalinzameling
Recyclagepark
Verkooppunten huisvuilzakken
Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
GFT-container
Asbest
Ophaalkalender
Restfractie (witte vuilniszakken)
Grof huisvuil
Plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons (PMD)
Papier en karton
Glas
Klein gevaarlijk afval (KGA)
Composteren
Zwerfvuil
Meldpunt 0800 13 580
Duurzame ontwikkeling
FairTradeGemeente
Collapse NatuurNatuur
Natuurbeleefpad ‘De Magische Meersen’
Parkbos
Streekeigen soorten
Vossen
Zwerfkattenactie
Bio-(groenten)pakketten
Dag van het Park
Collapse MilieuMilieu
Collapse HinderHinder
Geluidsmetingen E17
Open vuur
Milieuvergunningen
Openbare onderzoeken
Premies
Mestactieplan
Cambio
Collapse EnergieEnergie
Collapse EnergieactieplanEnergieactieplan
Enquête Sportief op weg
Afschakelplan
Premies
Collapse LevenLeven
Collapse BurgerzakenBurgerzaken
Geboorte / erkenning / adoptie
Identiteit
Verkiezingen
Rijbewijzen
Afstand van organen
Verhuizen
Huwelijk / Samenwonen
Reizen
Vreemdelingenzaken
Mindervaliden
Senioren
Collapse OverlijdenOverlijden
Wilsverklaring
Uittreksels & Attesten
e-loket
Collapse PremiesPremies
Premies voor bouwen, verbouwen en energiebesparende maatregelen
Belastingen & Retributies
Collapse KinderopvangKinderopvang
Sportkampen
Speelpleinwerking Amigos
Kinderdagverblijven
Buitenschoolse kinderopvang
Organisator Gezinsopvang en Groepsopvang
Onderwijs
Collapse TewerkstellingTewerkstelling
PWA
Dienstencheques
Werkwinkel
Contactinfo PWA De Pinte
Collapse OndernemersOndernemers
Wekelijkse rustdag
Gemeentegids
Collapse WelzijnWelzijn
Wachtdiensten
Opvoeding
Drugs
Links
Diensten
AED
Mijn geluksplek
Collapse Vrije tijdVrije tijd
UiT in De Pinte
Collapse BibliotheekBibliotheek
Collapse BibnieuwsBibnieuws
Hilde Rogge - inschrijving
Koen Schoors - inschrijving
Digitale voetsporen - inschrijving
Catalogus
Lid worden
Aankooptip
Pc-dokter
Werking
Samenwerking met andere bibliotheken
Bibliotheekreglement
School en bib
Verlengen / Mijn Bibliotheek
Terugbrengen
De bib op Facebook
Collapse ErfgoedErfgoed
Nieuwe kleren voor Jan en Trees
Erfgoedcel POLS
Collapse CultuurCultuur
Collapse Geschiedenis & CijfersGeschiedenis & Cijfers
Wapenschild & Vlag
Zevergem
De Pinte
Profiel van De Pinte
De Pinte in cijfers
Subsidies
Collapse KunstKunst
Een beeld voor de strooiweide - 'In het licht'
Kunstenaar van de maand
Bespeelbare kunst
Verzekeringen
Collapse Culturele activiteitenCulturele activiteiten
Kermissen
Braderie 2016
Erfgoeddag
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
De Pinte Dicht!?
Week van de amateurkunsten
Fiesta Creativa
Openluchtfilm 2016: Belgica
Cultuurkamp
Kinderfilm
Festival van Vlaanderen
Gala van de vrijwilliger 2016
Erfgoedcel POLS
Collapse ToerismeToerisme
Verbroedering
Collapse SportSport
Collapse SportinfrastructuurSportinfrastructuur
Sportpark Moerkensheide
Collapse SportenSporten
Kriebeltuin
Sportkampen
Leven(s)lang Sportelen (55+)
Squash
Lesgevers
Mountainbike
Sportklassen
Sport Na School
Erkenning sportverenigingen
Loopparcours Scheldevelde
Collapse JeugdJeugd
Collapse Speelpleinwerking AmigosSpeelpleinwerking Amigos
Groepen
Animatoren
Tienerwerking Paars
Collapse JeugdactiviteitenJeugdactiviteiten
Speelstraat 2016
Buitenspeeldag 2017
Tieneractiviteiten zomer 2017
Links
Collapse Inspraak en participatieInspraak en participatie
Kindergemeenteraad
Jeugdraad
Collapse SpeelruimteSpeelruimte
Bespeelbare Kunst
Speelstraat in jouw straat
Natuurbeleefpad 'De Magische Meersen'
Grote en kleine speelkoffer
Blokken@debib
Collapse Ik organiseerIk organiseer
Evenementen
Evenementengids
Index evenementen
Collapse VerhuurVerhuur
Infrastructuur
Uitleendienst
Collapse VerenigingenVerenigingen
Buurt & Wijk
Erfgoed
Jeugd
Natuur en Milieu
Kunst
Middenstand
Sociocultureel
Sport
Vrije tijd
Welzijn

Navigatie (onder)
Skip Navigation Links.