Openbare onderzoeken

Hierna vindt u de bekendmakingen van openbare onderzoeken (de meest recente vindt u voortaan bovenaan op deze pagina). Meer info over volgende punten vindt u onderaan op deze pagina:
 
 

Bekendmaking milieuvergunningsaanvraag

Ingediend door bvba Styla, Tervenenwegel 19, 9940 Ertvelde, een milieuvergunningsaanvraag bij de gemeente De Pinte.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Grote Steenweg 16, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie A, nummer 11H2.
Het betreft een aanvraag tot het exploiteren van een inrichting met als voorwerp : Selfcarwash
De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 13 april 2017. 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

De heer en mevrouw Ward Vermeire - Nesrine Gasmi, Broekstraat 6, te 9230 Wetteren, hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Kriekestraat 15, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie B, nummer 686d.

Het betreft een aanvraag tot: slopen van een woning en schuur en bouwen van een woning

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 16 april 2017.

Bekendmaking verkavelingswijziging

 
Dhr. De Corte Jeroen, Prinses Clementinalaan 30, 9000 Gent, heeft een aanvraag tot wijziging van de verkaveling ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres hoek Groenpark/Groenstraat, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie B, nummer 499k.

Het betreft een aanvraag met betrekking tot: het samenvoegen van loten 24-25-26 in één lot voor een meergezinswoning en wijzigen voorschriften voor deze loten.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 15 april 2017.

 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

 
De heer en mevrouw Thomas Coppens - Sien Perremans, Leliestraat 28, te 9840 De Pinte, hebben een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Leliestraat 28, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie B, nummer 48t.

Het betreft een aanvraag met betrekking tot: verbouwen van een woning - afwijking van de verkavelingsvoorschriften voor wat betreft de dakhelling en de bouwdiepte (art. 4.4.1)

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 8 april 2017.
 

Bekendmaking voorontwerp Vlaams Natura 2000-programma 

Het Vlaamse Natura 2000-programma vormt het Vlaamse kader om de Europese natuurdoelen  te realiseren. Het omvat alle beleidsmatige inspanningen en gebiedsgerichte acties die Vlaanderen in de eerste planperiode van 2016 tot 2020 zal leveren. Het Voorontwerp van Vlaams Natura 2000-programma kunt u digitaal raadplegen via volgende link: www.natura2000.vlaanderen.be/openbaaronderzoek of kunt u digitaal inkijken in het gemeentehuis.
Het openbaar onderzoek loopt van 7 maart tot 7 mei 2017.

Bekendmaking verkavelingsaanvraag

Mevr. De Bondt Patricia, dhr. De Bondt Patrick en dhr. De Bondt Aimé, Karreweg 67, 9770 Kruishoutem, hebben een verkavelingsaanvraag ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Nazarethstraat ZN, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie C, nummer 10A.

Het betreft een nieuwe verkavelingsaanvraag, die strekt tot: verkavelen van een perceel grond in twee loten.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 7 april 2017.

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Renaat Melis, Rosdamstraat 10, te 9051 Gent, heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pintestraat 42, Pintestraat 42a en Pintestraat 44, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie C, nummers 126n, 126m en 126h.

Het betreft een aanvraag tot:

Afbreken van 3 panden, bouwen van 4 residentiewoningen waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft het bouwen op de perceelsgrens

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 7 april 2017.
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning

Dhr. Henk De Vlieger, André De Bruynestraat 7, 9030 Gent, heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pintestraat 67, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, sectie B, nummer 476g.

Het betreft een aanvraag tot:

Slopen van een handelshuis en bouwen van een meergezinswoning met fietsenstalling waarbij wordt afgeweken van de gemeentelijke stedenbouwkundige voorschriften voor wat betreft het aantal wooneenheden en voor werken op de perceelgrens

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 7 april 2017.
 
 

Bekendmaking aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning


Dhr. Yves Pieters voor bvba Styla (in oprichting) heeft een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Grote steenweg 16, 9840 De Pinte en met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie A, nr. 11h2.

Het betreft een aanvraag tot: bouwen van een selfcarwash in woongebied

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 31 maart 2017.


Bekendmaking verkavelingswijziging


Dhr. Standaert Willem, Grote steenweg 49, 9840 De Pinte; mevr. Weytens Evi, Hortensialaan 14, 9840 De Pinte; Van Nielandt Tess, Baron de Gieylaan 90, 9840 De Pinte, hebben een aanvraag tot wijziging van de verkaveling ingediend bij de gemeente De Pinte.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Pintestraat 85, 9840 De Pinte, en met als kadastrale omschrijving afdeling 1, Sectie A, nr 48l.

Het betreft een aanvraag met betrekking tot: wijzigen van de verkavelingsvoorschriften: verhogen max. kroonlijsthoogte van 5,5m naar 6,20m en wijzigen van bestemming: ''wonen en handel'' wordt ''dienstverlening/praktijkruimte''.

De bezwaren of opmerkingen over de aanvraag moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, ten laatste op 31 maart 2017.
 
 

Inkijken van de dossiers

De aanvragen liggen tot de sluiting van het openbaar onderzoek ter inzage bij de dienst stedenbouw (bureau 12). De openingsuren zijn als volgt: iedere werkdag tussen 8.30 en 12.00 uur, op maandagavond van 17 uur tot 19.30 uur en op woensdagnamiddag van 13.30 tot 16 uur. In juli en augustus is het gemeentehuis enkel open in de voormiddag. 
 
 

Indienen van bezwaarschriften

Bezwaarschriften kunnen enkel op volgende wijze ingediend worden:
  • per aangetekende brief;
  • aan de balie van de dienst Ruimtelijke ordening.
In geval de indiener een ontvangstbewijs wenst te ontvangen, dient deze zelf een kopie van het voorblad of, indien gewenst, van alle bladen mee te brengen. Voor bezwaarschriften die gegroepeerd worden afgegeven aan de balie, en in het geval er geen kopies worden voorgelegd, wordt slechts één ontvangstbewijs afgeleverd op naam van de indiener met vermelding van het aantal ingediende bezwaarschriften.

 

Openbare onderzoeken: bekendmaking en opvolging

Wanneer een openbaar onderzoek plaatsvindt in een stedenbouwkundige aanvraag of verkavelingsaanvraag wordt het dossier gedurende een periode van 30 dagen ter inzage gelegd bij de gemeente.

Het openbaar onderzoek wordt aangekondigd door middel van:
  • een bericht op deze pagina van de gemeentelijke website
  • een brief aan de aanpalenden van het perceel/de percelen van de aanvraag
  • een gele affiche op de plaats van de aanvraag langs de straatkant (in geval van grote verkavelingen: op verschillende plaatsen langs het goed)

Elke belanghebbende kan tijdens deze periode een schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente. Dit ofwel door middel van een aangetekend schrijven aan het college van burgemeester en schepenen ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de dienst Stedenbouw van de gemeente.
 
Behandeling van bezwaarschriften  
Vervolgens worden de bezwaren behandeld door de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Bij stedenbouwkundige aanvragen voor gebouwen met een grote omvang of een belangrijke functie of locatie in de gemeente worden de bezwaren ook behandeld door de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GeCoRO). Idem voor grote verkavelingsaanvragen en voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s).

De evaluatie van de bezwaren door de stedenbouwkundige ambtenaar en eventueel door de Gecoro worden toegevoegd aan de beslissing over de vergunning door het college van burgemeester en schepenen. Deze beslissing (zowel vergunning als weigering) wordt nogmaals 30 dagen uitgehangen voor het perceel van de aanvraag.
Binnen deze termijn kan een beroep worden ingediend tegen de beslissing bij de Deputatie van Oost-Vlaanderen. Hoe een beroep kan worden ingediend, kunt u lezen op de beslissing die uithangt of u kunt contact opnemen met de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het nummer 09 280 80 20.

Gezien deze uitgebreide en formele procedure is het niet haalbaar om bezwaarschriften individueel te beantwoorden. Een antwoord achteraf is dus ongebruikelijk. Nadat de beslissing door het college van burgemeester en schepenen genomen is, wordt de vergunning of weigering uitgehangen aan het perceel.
 
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be (Uitvoeringsbesluiten > Vergunningen > tweede puntje onder Vergunningen procedures)