Gemeente De Pinte | De Pinte Klimaatgezond! Handel nu!

De Pinte Klimaatgezond! Handel nu!

 
Klimaatwedstrijd – Win een fiets
In 2016 werd de aandacht gevestigd op het energieactieplan aan de hand van een Klimaatwedstrijd. Gezien het succes van de wedstrijd, geeft de gemeente dit jaar opnieuw iedereen de kans om deel te nemen.
 
 
Bewijs jouw bijdrage voor het klimaat aan de hand van foto’s of filmpjes en bezorg ze voor 1 oktober aan de milieudienst (milieudienst@depinte.be). Er zijn opnieuw prijzen, waaronder een fiets, te winnen.
 
 
Via het energieactieplan wil de gemeente de CO2-uitstoot in De Pinte met minstens 20 % (7 433 ton CO2) verminderen tegen 2020. In het plan staan meer dan 100 concrete maatregelen. Omdat de grootste oorzaken van CO2-uitstoot bij de huishoudens en de mobiliteit liggen, zijn de acties dan ook voornamelijk op deze twee sectoren gericht en kan iedereen zijn steentje bijdragen.