Bibliotheek

leesterras bib 
 
Sluitingsdagen bibliotheek

Dinsdag 11 juli (Feest Vlaamse Gemeenschap)
Van zaterdag 15 juli tot en met zaterdag 29 juli (jaarlijks verlof)
Dinsdag 15 augustus (O.L.V.-Tenhemelopneming)