In de kijker

De Pinte Onderweg: stand van zaken mobiliteitsplan

De infopanelen die gepresenteerd werden tijdens de inspraakavond kan je  vinden op www.depinteonderweg.be.
 
Heb je nog opmerkingen met betrekking tot deze thema’s? Geef ze ten laatste door op 15 januari 2017.
Meer info